Atatürk’ün kendi elleriyle yazdığı Nutuk’tan okuma modülleri

AirdropAvcisi

New member
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü vefat yıldönümü. Ulu başkanı sevg, hürmet ve rahmetle anıyoruz.

Gazi’nin en kıymetli yapıtı olan Nutuk, büyük liderin fikir hayatının adeta özeti halindedir. 10 Kasım vesilesiyle Nutuk’tan seçtiğimiz alıntılar…

“Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı erkeklerin kanındaki, vicdanındaki öz cevheri epeyce uygun analiz etmek dikkatinden bir an geri kalmasın.”ONURLU MİLLET VURGUSU

ACİZ VE KORKAK BEŞERLER…

“Aciz ve korkak beşerler, rastgele bir felaket karşısında milletin de hareketsizliğe sürüklenmesini ve bir kenara çekilip kalmasına niye olurlar.”

“Tam bağımsızlık demek, şüphesiz siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür üzere her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın rastgele birinde bağımsızlıktan mahrumluk, ulus ve yurdun gerçek manasıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”ADALET VE BAĞIMSIZLIK

“Adalet dilenmekle ve diğerlerine kendini acındırmakla ulus işleri, devlet işleri gorülemez; ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı itimat altına alınamaz.”

LOZAN ANTLAŞMASI

“Lozan Barış Antlaşması, Türk ulusuna karşı, yüzsenelerdan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme aksiyonunun yıkılışını bildirir bir dokümandır. Osmanlı tarihinde gibisi görülmemiş bir siyasal utku yapıtıdır”

“İsmet Paşa’dan daha sonra merhum Abdurrahman Erdem Bey’in konuşmaları içinde şu kelamlar de vardı: ‘”ükûmet biçimlerinin sayılmasına gerek yoktur. Egemenlik sınırsız ve şartsız ulusundur;’ dedikten daha sonra, ‘Kime sorarsanız sorunuz, bu, cumhuriyettir. Doğan çocuğun ismidir. Ancak, bu isim, bazılarına beğenilen gelmezmiş, varsın gelmesin.”


ULUSUN HAKLARI

“Söz konusu misyon, artık resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülemez. Açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları ismine yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılmasını sağlamak gerekir.”

“Efendiler, zavallı ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları muhakkak yeneceğimize olan inanç ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulunuza, bütün ulusa ve bütün dünyaya karşı ilan ederim.”“SAVUNMA ÇİZGİSİ YOKTUR”

“Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.”

“Efendiler, yüzsenelerdan beri doğuda haksızlığa ve kıyıma uğratılan ulusumuz, Türk ulusu, doğasından gelen niteliklerden mahrum sayılıyordu. Ulusumuz sahip olduğu nitelikleri vedeğeri, hükumetin yeni ismiyle uygarlık dünyasına daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle kanıtlayacaktır.”


 
Üst