Beyaz’a dava açııldı: Mal varlığına önlem konsun

Cicekciabla

Active member
Beyaz’a dava açııldı: Mal varlığına önlem konsun Beyazıt Öztürk, Almanya’da faaliyet gösteren tertip firması Riba Events’le olan kontratını iptal etti. Firma ise Öztürk’ün mukavele gereği reklam sponsorluğundan gelen yüzde 20’lik hissesi vermemek için bu yola başvurduğunu argüman etti. Şovmeni mahkemeye veren firma, açtığı alacak davasında Öztürk’ün mal varlıklarına ihtiyati önlem konulmasını talep etti.

Şovmen Beyazıt Öztürk ile Almanya’da faaliyet gösteren tertip firması Riba Events’ın sahibi İstek Cerit içinde Avrupa’da sahne programlarının düzenlenmesine dair üretim ve sponsorluk mukavelesi imzalandı.

Taraflar içinde imzalanan protokol ile 27 Haziran 2019 tarihinde Beyazıt Öztürk’ün sahne gösterisi işlerinin idaresi, sponsorluk ve reklam işlerinin geliştirilmesi ve görüşmelerinin yapılmasıyla ilgili Avrupa’nın tüm ülkelerinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar temsilci olarak Riba Events firması atandı. Mukaveleye nazaran Beyazıt Öztürk, tertip şirketine yüzde 20 hisse verecekti.

YARIM MİLYON EUROL’UK REKLAM MUAHEDESİ

Riba Events firması, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show Live programları için, Avrupa’nın büyük firmalarından Egetürk firması ile sponsorluk mutabakatı imzaladı. Riba Events firmasının aracılık etmesi daha sonrasında Beyazıt Öztürk ve Egetürk içinde 480 bin euro’luk reklam muahedesi yapıldığı tez edildi.

Reklam muahedesinden bir hafta daha sonra Beyazıt Öztürk, Riba Events’ın sahibi İstek Cerit’e mail ve WhatsApp üzerinden ortalarında akdedilen, temsil yetkisi içeren protokolün fesih ettiğini deklare etti. Bir hafta daha sonra da Beyazıt Öztürk, fesih konusunda ihtarname gönderdi.

Beyazıt Öztürk teze nazaran yüzde 20 reklam gelirinden hisse vermemek için mukavele yaptığı Riba Events firmasını saf dışı bırakarak Egetürk ile direkt anlaşarak, Egetürk firmasının reklam yüzü olarak 9 reklam sineması çekti.

FİRMA ALACAK DAVASI AÇTI

Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar ortalarında mukavele olmasına karşın mukaveleyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk’e avukatı Eda Salman aracılığıyla bilinmeyen alacak davası açtı.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde avukat Eda Salman, “Taraflar içinde akdedilen 27 Haziran 2019 tarihindeki protokol feshedilmiş olsa da, Beyazıt Öztürk ile Egetürk içinde yapılan mutabakat, Riba Events firmasının başlatmış olduğu müzakere ve hazırladığı alt yapı üzerine kurulmuştur. Yani müvekkil, davalının Egetürk ile içindeki reklam mutabakatının ifası anında ve ölçüsünde fiyata hak kazanmıştır” dedi.

“BANKA HESAPLARI İNCELENSİN”

Dilekçede Riba Events firmasının fiyat alacağının belirlenmesinde, Beyazıt Öztürk’ün Egetürk ile yaptığı muahedenin fiyatının tespiti değerli olduğu belirtilerek Öztürk ve yakınlarının banka hesap hareketlerinin de incelenmesi istendi.

Avukat Eda Salman dilekçesinde Riba Events firmasının dava kararı tespit edilecek alacağının ileride tehlikeye girmemesi için Beyazıt Öztürk ve ticari işletmesinin ismine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların tespiti ile bu mallar üzerine ihtiyati önlem kaydı konulması, bir daha davalı ismine açılmış bulunan banka hesapları üzerine yapılacak sorgulamalar sonucunda davalının bankalar nezdinde mevcut faal malvarlıklarına ihtiyati önlem kaydı konulmasına karar verilmesi için ihtiyati önlem sonucu verilmesini istedi.

KISITLI YETKİ EVRAKI

Beyazıt Öztürk ise Riba Events firmasına yetkileri azaltılmış bir yetki dokümanı verdiğini ileri sürdü. Egetürk firması ile sağlanan muahedede Ribe Events firmasının katkı ve eforu olmadığının açıklandıği karşılık dilekçesinde aldatıcı beyanlarla mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Beyazıt Öztürk davanın ve ihtiyati önlem talebinin reddini istedi.

Tarafların duruşması ocak ayında görülecek.
 
Üst