Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen Kenan Alım için adalet istedi: AİHM’de oybirliği ile verilen mahkumiyet sonucuna karşın iç hukukta hiç bir s

BordoBereli

New member
Cumartesi Anneleri 858. hafta açıklamasında 27 yıl evvel gözaltına kaybedilen Kenan Alım için adalet istedi.

Alim’in evrakında, AİHM’in oybirliği ile mahkumiyet sonucu vermiş bulunmasına karşın iç hukukta hiç bir sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, “858. haftamızda Kenan Bilgin’in akıbetinin açığa çıkartılması ve işlenen bu insanlığa karşı suçun bilinen şüphelileri hakkında aktif soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi talebimizi bir dahaliyoruz. Bu talebimizin gerçekleşebilmesi için yargı sisteminin, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak, dışarıdan yapılan baskılara direnecek kadar kuvvetli bir yapıya kavuşturulmasına gereksinimimiz olduğunu bir defa daha hatırlatıyoruz” denildi.


Cumartesi Anneleri’nin 858. hafta açıklaması şöyleki:


Kenan Alım evrakındaki 27 yıllık inkara ve cezasızlığa son verilsin.

Türkiye’de yüzlerce insan bir devlet siyasetinin kararı olarak gözaltında kaybedildi. Gözaltında kaybetmelerle ilgili müracaatların büyük bir kısmı soruşturma ve yargılama konusu olmadan kapatıldı. Şeklen soruşturma yapılanlar ve dava açılanların neredeyse tamamında zamanaşımı ve beraat kararları verilerek süreç cezasızlıkla sonuçlandırılır. AİHM’de oybirliği ile mahkumiyet sonucu verilen belgeler bile iç hukukta cezasız bırakıldı.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak, iktidarlar değişse de değişmeyen bu inkar ve cezasızlık ikliminde kayıplara, hakikate ve adalete ulaşmak için uğraş ediyoruz.

858. haftamızda tüm tüzel yollar kullandığı biçimde, ilgili tüm kurumlara başvurulduğu biçimde, evrakta AİHM’in oybirliği ile mahkumiyet sonucu vermiş bulunmasına karşın iç hukukta hiç bir sonuç alınamayan Kenan Alım evrakında adaletin sağlanmasını istiyoruz.

35 yaşındaki Kenan Alım, 12 Eylül 1994 tarihinde Ankara Dikmen’deki bir otobüs durağından gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Uğraş Şubesi’ne gdolayıldü.

Ailesi, avukatları ve İnsan Hakları Derneği Kenan Bilgin’e ulaşmak için teşebbüslerde bulundu lakin Ankara Emniyeti O’nun gözaltına alındığını inkar etti. Bunun üzerine onbir şahit Kenan Bilgin’i şubede azapta gördüklerini kamuoyuna deklare etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Alım Ailesi, Kenan’ın bulunmasını istedi. Kenan’ı bulmak, faillere ulaşmak için teşebbüslerde bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Kemaloğlu’nun misyonunu yapması engellendi ve Ankara’dan sürüldü.

Soruşturmayı devralan savcı Özden Tönük ailenin ve şahitlerin müracaatları ile ilgili gerekli teşebbüslerde bulunmadı. Şahitlerin, polisi ve devleti küçük düşürmeye yönelik gerçek dışı savlarda bulunduğunu içeren 3 sayfalık bir rapor yazarak belgeyi kapattı.

İç hukukta sonuç alınamayınca dava AİHM’e taşındı. AİHM yargıçları Ankara’ya gelerek araştırma ve incelemelerde bulundu. Şahitleri, savcıları, polis yetkililerini dinledi. Kenan Bilgin’in tutulduğu gözaltı merkezine giderek şahit beyanlarının mekansal ahengini denetim etti. Mahkeme, Kenan Bilgin’in 12 Eylül 1994 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltına alındığını; kendisinin 3 Ekim 1994 tarihine kadar güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu; lakin bu mevzuda hiç bir kaydın tutulmadığını tespit ederek, Türkiye’yi oybirliği ile mahkûm etti. ( 17.07.2001/ BN:25659/94)

AİHM, Alım Ailesi’nin savlarının hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu belirtmesine karşın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “Kenan Bilgin’in Ankara Emniyeti’ne bağlı nezarethanelerden birine alındığına dair hiç bir bilgiye ulaşılamamıştır” dedi ve evrakta zamanaşımı sebebi öne sürülerek takipsizlik sonucu verdi. Karara yapılan itirazlar da reddedildi. özetlemek gerekirsesı iç hukukta mevcut tüm hukuksal yollar kullanıldığı biçimde hiç bir sonuç alınamadı.

halbuki Türkiye, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir ülke olarak tıpkı vakitte Anayasa’nın 90. unsuru gereği AİHM kararlarını tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Yargı makamları AİHM kararlarını dikkate almak zorundadır.

858. haftamızda Kenan Bilgin’in akıbetinin açığa çıkartılması ve işlenen bu insanlığa karşı suçun bilinen şüphelileri hakkında aktif soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi talebimizi bir dahaliyoruz. Bu talebimizin gerçekleşebilmesi için yargı sisteminin, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak, dışarıdan yapılan baskılara direnecek kadar kuvvetli bir yapıya kavuşturulmasına gereksinimimiz olduğunu bir sefer daha hatırlatıyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin; Kenan Alım için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin kozmik hukuk normları ortasında hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 159 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma yerimiz Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.
 
Üst