Eski Danıştay Lideri Zerrin Güngör, Etik Heyeti Başkanlığı’na atandı

BordoBereli

New member
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara bakılırsa, Kamu bakılırsavlileri Etik Şurası Başkanlığı’na Eski Danıştay Lideri Zerrin Güngör atandı. Konseyin 10 üyesinin de ataması yapıldı.

Şuranın başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Lideri Köksal Toptan yürütüyordu

Kamu nazaranvlileri Etik Şurası Başkanlığına ve üyeliklerine ait atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama sonucuna göre, Kamu nazaranvlileri Etik Heyeti Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Dilek atandı.

Resmî Gazete’deki karar için .

Zerrin Güngör kimdir?


Zerrin Güngör, 20.03.1955 tarihinde Kırşehir’de doğdu. Kırşehir Lisesi’ni bitiren Güngör, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1976 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Kurulu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği bakılırsavlerinde bulundu.

Zerrin Güngör, 05.06.1985 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 15.10.1999 tarihinde Danıştay Savcılığına atandı. 12.06.2008 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.06.2012 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18.07.2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçildi. 2013-2016 yılları içinde Memleketler arası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğininin Periyot Başkanlığını yürüttü. 11.07.2017 tarihinde bir daha Danıştay Başkanlığına seçilen ve 20.03.2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılan Güngör evli ve iki çocuk annesi.


Etik Şurası nedir?

25/5/2004 tarihindeki ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu bakılırsavlileri Etik Konseyi’nin vazifeleri;

Kamu nazaranvlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu faydasını gözetme üzere etik davranış prensiplerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

Etik davranış prensiplerinin ihlâl edildiği teziyle re’sen yahut yapılacak müracaatlar üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak kararı ilgili makamlara bildirmek,

Kamuda etik külçeşidini yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak yahut yaptırmak ve bu hususta yapılacak çalışmalara dayanak olmak,

3628 sayılı Kanuna nazaran verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

Kamu nazaranvlileri için ikram alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür yahut eşiti düzeydeki üst seviye kamu nazaranvlilerince alınan ikramların listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu vazifelilerden istemekle, bakılırsavli ve yetkilidir.

11 şahıstan oluşan Konseyin üyeleri, biri Lider olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafınca atanıyor.

Şura birinci toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmişti.

Heyetin başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Lideri Köksal Toptan yürütüyordu.

TIKLAYIN – Birtakım bakanlık, kurum ve büyükelçilikler ile Demiroğlu Bilim Üniversitesine ait atama kararları Resmi Gazete’de
 
Üst