Karar Resmî Gazete’de yayımlandı; sigara paketlerinde yeni devir

BordoBereli

New member
Deneme üretimleri başta olmak üzere yapılan üretimlerde, tütün mamulü ünite paketi ile sigara üzerinde marka ismi yahut şirket-firma unvan kısaltması yazılması mecburiliği getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, tütün eserleri ihracatının artırılması ile tütün mamüllerinde kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi maksadıyla değişikliklere gidildi. Buna nazaran, firmalarca üretim ve faaliyet uygunluk dokümanı alınması daha sonrasında, tesis alanı haricinde Bakanlıktan müsaade almak ve tesisin bulunduğu vilayet sonları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, heyetim öncesi bildirimde bulunmak koşuluyla da ek ham husus ambarı kurulabilecek. kullanmasından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün ortasında Bakanlığa bildirilecek.

Makine çalışma testleri, eser denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü ünite paketi ile sigara üzerinde marka ismi yahut şirket-firma unvan kısaltması yazılması zarurî olacak. Tütün mamulü ünite paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler süreç öncesi bakanlığa bildirilecek.

Yönetmelikle, harmanlanmış tütün, homojenize tütün yahut bir daha tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık “işlem görmüş tütün” olarak isimlendirilecek.

Gerekli süreçleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini yahut süreç görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek süreç görmüş tütün ve tütün mamulüne ait belirlenen bilgi ve dokümanlar üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek.

Dahilde sürece rejimi kapsamında ihraç edilecek süreç görmüş tütün ve tütün mamulleri için dahilde sürece müsaade evrakı almak hedefiyle Ticaret Bakanlığına müracaat yapılmadan evvel Bakanlıktan ön müsaade alınacak.

Bakanlığa yapılan müracaatta beyan edilen bilgi ve evraklar, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak pahalandırılacak ve uygun bulunanlara, müracaat tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün ortasında ön müsaade verilecek.

Süreç görmüş tütün yahut tütün mamullerinin ihracatı, yalnızca üretimini gerçekleştiren firma tarafınca yapılabilecek. Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü ünite paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin ünite paket ve grupmanı üzerinde “ihracat maksadıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi lisanında, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması mecburî olacak.

Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek maksadıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile tıpkı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim muhtaçlıkları ile hudutlu olarak ve Bakanlıktan “Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi” almak kaydıyla müsaade verilecek. (AA)
 
Üst