“Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam”

JoKeR

Active member
Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), yayınladığı araştırma kitaplarıyla İstanbul’a ait akademik literatürün gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. İAE Yayınları’nın yeni kitabı, İstanbul’un tarihi, mimari ve kültürel mirasının bir kesimi olan Mısır Çarşısı’na odaklanıyor. Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Ömür ismini taşıyan kitap, mimarlık tarihçileri Ö. Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in yapıyı tarihî bir perspektif ortasında, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alan araştırma projesinden hareketle hazırlandı.Eminönü’nde, Yeni Cami’nin çabucak yanında yer alan Mısır Çarşısı bugün hâlâ özgün fonksiyonunu sürdüren bir baharat çarşısı olmanın yanı sıra çağdaş ömrün izlerini de taşıyan bir tüketim yeri.

Birbirine karışmış kokuların solunduğu, çeşitli lokum, şekerleme ve kurutulmuş meyvenin tadılarak geçildiği bir çarşı ve kentin tam ortasında, kozmopolit kalabalığın en ağır olduğu yerde bir kamusal alan. İnşa edildiği 17. yüzyıldan günümüze çeşitli yıkımlara ve eklemelere maruz kalan anıtsal yapının geçirdiği müdahaleler, kitapta ayrıntılı bir halde aktarılıyor.

Çarşı ve yakın etrafının şahit olduğu dönüşümlerin tarihî izlerini araştıran Durhan ve Özgüven, hem de bu izlerin yerdeki, niyetlerdeki, pratiklerdeki tezahürlerini de ortaya koymaya çalışıyor.
 
Üst