Peygamber’in liderliği bugüne de örnek

JoKeR

Active member
Eski Başbakan Yardımcısı müellif Yalçın Akdoğan, Otto yayınlarından çıkan Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed kitabında, bir siyaset bilimcinin gözünden Peygamber Efendimiz’in (sav) periyoduna ışık tuttu. Hz. Peygamber’in (sav) örnekliğiyle İslam’ın siyasete, devlete, otoriteye, liderliğe tesirini anlatan kitap, bilimsel çalışmaların ışığında günümüz uygulamalarıyla da kıyaslama yapıyor.


Akdoğan kitabında siyaset bilimcilerin Asr-ı Saadet daha sonrası siyasi gayrete ağırlaştığını belirterek, asıl anlaşılması gerekenin Peygamber Efendimiz’in devri olduğunu söylüyor. Lakin burada da dikkat edilmesi gereken hassas noktalar bulunduğunu, kutsal olan-olmayan, bağlayıcı olan-olmayan, beşerî olan-olmayan, dini yükümlülük getiren-getirmeyen konuların yanlışsız biçimde ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.

ÜMMETİN İRADESİ GÖZETİLDİ

Asr-ı Saadet devri uygulamalarının hangilerinin dönemsel, hangileri vakit ötesi ve bağlayıcı olarak görüleceği de inceleme konusu. Akdoğan, Peygamber Efendimiz’in önderliğini Nebevi Otorite, Nebevi Devlet, Nebevi Siyaset, Nebevi Liderlik başlıkları altında inceleyerek bir perspektif sunuyor. Ele aldığı başlıkları kitap boyunca farklı görüşler çerçevesinde, Peygamber Efendimiz’in telaffuzları ve aksiyonları üzerinden anlamlandırmaya çalışarak, uzlaşılamayan hususlara da değiniyor.

İnsanlık tarihinde din ve nübüvvet olgusunun sosyal-siyasi dönüşümler bağlamındaki rolünü gerçek anlamak gerektiği fikri üzerine gittiği kitabında Akdoğan, Kur’anda ve sünnette devlet yapısının ve siyasi başkan seçiminin mutlak bağlayıcı biçimde ele alınmamış olmasını bir eksiklik olarak değil, akla ve vakit kaidelerine göre en uygun formülün bulunması için ümmetin iradesine kapı açmak olarak görüyor.

BİLGİ KANALLARI SAĞLAM OLMALI

Allah Resulü’nün Nebevi siyasetin bir tezahürü olarak başvurduğu idare prensip ve hallerinin başında istişare ve şûrâ geldiğini söyleyen Akdoğan, siyasetin istişare temelinde yürütülmesini hem motivasyon olarak görüyor birebir vakitte bilgi akışını sağlamak olarak. “Doğru karar vermek gerçek bilgiye sahip olmakla mümkündür” diyen Akdoğan, bilgi kanallarının sağlam ve epeyce olmasının altını çiziyor.

elbette ki Peygamber Efendimiz’in liderliği vahye dayanan bir liderlik olduğu için, birebir kopyalamak mümkün değil. Resulullah’ın uyguladığı siyaset biçimi gelecek asırlar için bir dizi ileti içeriyor. Akdoğan, “Nebevi siyaset, şûrâ istişare prensipleriyle katılımcılığı ve ortak aklı tesis eder; ehliyet, liyakat ve fazilet prensipleriyle emaneti yönlendirir, hak, hürriyet ve adalet prensipleriyle eşitlik ve çoğulculuğu sağlar, biat, mukavele ve seçim ile temsil ve katılımcılığı gerçekleştirir, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti unsurlarıyla siyasi nizamı inşa eder” diyerek Nebevi Liderliğin özetini sunuyor.
 
Üst