Ramazanda kaç çeşit Kur’an okuması yapabiliriz?

JoKeR

Active member
NEVİN MERİÇ

Ramazan ayı bununla birlikte okuma, bildiklerimizi aktüelleştirme, bilmediklerimizi öğrenme ayıdır da. Bu manada ‘Kaç çeşit Kur’an okuması yapabilir ve bu okumaların gündelik hayatımıza katkısı neler olabilir? diye sorduğumuzda yanıtlarda bir bir döküldü kağıda.

Öncelikle Kur’an-ı Arapça okumak. Bir mukabele geleneği olarak hayatımıza her ramazan dâhil edilmeli. Kendimiz okuduğumuzda da sesli okuyup sözleri hem kulağımıza birebir vakitte zihnimize dâhil etmeliyiz. Bildiğimiz ayetleri, tahminen de duaları okurken, ‘dâhil et yarabbi’ deme imkânını da pahalandırmak düzgün olur.

Kur’an bununla birlikte Hz. Peygamberle içiçe bir kitaptır. Bu manada Kur’an Hz. Peygamber’e kaç biçimde, hangi manalarda, nasıl hitap etmiştir? sorusunu nüzul sırası üzerinden bir okuma yaparak çıkarmaya çalışmak, Kur’an bilgimize kıymetli bir katkı sağlayacaktır diye düşünmekteyim. bu biçimdece ramazan okumalarımız hem daha manalı tıpkı vakitte dolu dolu olacaktır.

Bir öteki okuma biçimi de meal üzerinden yapılabilir. Meal bütün olarak okunacağı üzere sayfa sayfa yahut cüz cüz de okunabilir. tıpkı vakitte husus bazlı meal okumaları da yapabiliriz. bu biçimdece ramazanın Kur’an bilgimizi geliştirme manasında kıymetli bir imkân olduğunu gözlemleriz.

KUR’AN’IN MANA HARİTASINI ÇIKARMA

Fiiller üzerinden yapılan bir okuma ve edinilen bilgi, o fiilin Kur’an’da kaç yerde, hangi bağlamda, hangi manalarda geçtiğini de öğrenmeyi sağlar. Artık bundan daha sonraki bütün okumalarda öğrendiğimiz fiiller, Kur’an’ı hem manaya birebir vakitte mana haritasını yavaş yavaş da olsa kısmen çıkarabilme imkânı verir. Rabbi yessir duası yeterince evvel en az kullanılan fiilden başlanılabilir. örneğin ‘hasibe’ fiili, Kur’an’da hangi müddetlerde, hangi bağlamda, Mekkî- Uygar ayrımı ve nüzul sırası da gözeterek yapılacak bir okuma çalışması hem ramazan okumalarına değerli bir katkı birebir vakitte Kur’an-ı Kerim’i anlamayı öğrenme manasında da tesirli bir performans olacaktır.

Bir sözün nüans sayısı, farklı çekimleriyle sağlanan mana açılımı ve bunun gündelik hayata yansımalarını gözlemlemek de okuyanı memnun eder, zenginleştirir. Gerçekten merhum Şakir Kocabaş hocanın ‘İfadelerin Gramatik Ayırımı’ kitabı da Kur’an sözler üzerinden çıkartılan bir Kur’an haritası çıkarma mantığı ile yazılmıştır. bu biçimde bir çalışmaya geçmedilk evvel bu kitap da okunabilir.

EDEBİYAT VE RAMAZAN BAĞI

Bunun yanında Kur’an’daki fiilin edebi formlarda kullanılma durumlarına da göz gezdirilebilir. Eslafın hususa katkısını gözlemlemek değerli bir motivasyon sağlayacaktır. Şiirden maniye kadar tutulacak geniş bir çerçeve hem Kur’an’ın gündelik hayata dâhil bulunmasına dair imkânları birebir vakitte disiplinler ortası kullanışlılık tarafını gözlemleme manasında kıymetli bir katkı sağlayacaktır. Günümüzde maalesef edebiyat-ramazan bağı hayli zayıf işlemektedir. Bunda konjüktürel taraf kadar bizim akışa teslim olmamız da faaldir. Tabi bunların hepsi bir ramazanda olacak işler değildir. O yüzden tasnif ve sıralama yapılarak yılların ramazanına mevzu bazlı nazireler biriktirebiliriz. Değerli olan bizim samimiyet ve sebatımızdır.

Bir hoş okuma biçimi de görsel sanatlara dair olabilir. Kur’an’da hayli kuvvetli görsellik içeren tabirler bulunmaktadır. Hakikaten klâsik sanat bunu bir halde formunu bulmuş ve kendi vakit içinderında birfazlaca eserler vermiştir. Sanat gözüyle Kur’an okunduğunda açılan imkânları bulmak ve kıymetlendirmek de Ramazan’da Kur’an okumalarına dâhil edilebilir.

Kur’an’da kıssalar da bulunmaktadır. Peygamberler, hayatları, gayretleri en özlü biçimde anlatılmıştır. Kur’an’da Peygamberler üzerinden yapılacak bir okuma, Ramazan’da Kur’an okumalarına dâhil edilebilir. Bunun bir öbür nüansı da günümüz lisanı ve mana dünyasında peygamberler farklı kuşaklara nasıl anlatılabilire dair imkânlar araştırılabilir. Yahut husus bazlı çalışmanın kıssa-hikâye versiyonu olabilir mi diye de bir açılım sağlanabilir.

YERLER ÜZERİNDEN OKUMAK

Kur’an’da beldeler, kentler, ülkeler, mekânsal bir hareketlilik de bulunmaktadır. Tahminen de bu ramazan okumasına bu beldeleri harita üzerinde netleştirerek Kur’an’ın dönemsel hareketini, ne manaya geldiğini, vahiy-hareket bağını ve gündelik hayatın dizaynında hareketin nasıllığına dair imkânları çıkartabiliriz. Mekân-hareket bağlantısına dair değişen mana daireleri de bu okumalarda aşikâr olabilir.

Görüldüğü üzere Kur’an biroldukca okuma biçimine imkân veren bir kitaptır. Geriye bizim bu biçimde bir motivasyonla alanlarımıza dair okumalar yapma emelimiz ve imkânlarımız kalıyor. Kendimizi yetersiz görüp mahzur de olabiliriz, ya da besmele çekip başlayanlar sınıfına da dâhil olabiliriz. Tahminen de yarı yolda tükeniriz. Problem agâh olup duyduklarımızı, okuduklarımızı Kur’an’la ilişkilendirmek ve bu biçimde bir maharet kazanmayı önemsemektir. Her efor makbuldür, niyet ve uğraşına bakılırsa sahibine kazandırır. Kur’an-ı anlamaya yönelik halis niyetlerin Allah katında olumlu manada değerlendirileceği ve sahibine hayal dahi edemeyeceği kazanımlar sağlayacağı da aşikârdır. Bu okumaların gündelik ömrümüze katkısı da bu zaviyeden olacaktır. Hem farklı açılardan Kur’an bilgisine sahip olmak birebir vakitte hayat-Kur’an bağlantısının vakit içinder üstü imkanlarına dâhil olmak üzere bir açılım kazandıracaktır diye düşünmekteyim.
 
Üst