Risale-i Nur'dan - Denizler “Bize de bakın!” diyorlar

Cicekciabla

Genel Mod
Global Mod
Risale-i Nur'dan - Denizler “Bize de bakın!” diyorlar
Sonra, o mütefekkir yolcu, her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevî terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemâlâtın esası ve madeni olan iman-ı billâh hakikati bir derece daha inkişaf edip manevî çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden; sema, cevv ve arzın mükemmel ve kat’î derslerini dinlediği halde, “Hel min mezîd” [Daha yok mu? (Kaf Sûresi: 30)] deyip dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekârâne cûş u huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan-ı hal ve lisan-ı kàl ile “Bize de bak, bizi de oku!” derler. O da bakar, görür ki:

Alıntıdır...
 
Üst