Rusya’yı izole etmek Avrupa’ya barış getirmeyecek

IşıkHaber

New member
Lea Ypi

On bir yaşındaki çocuğum, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği haberini duyar duymaz “Arnavutluk’taki sığınaklar hâlâ çalışıyor mu?” diye sordu. “Bazıları,” dedim. “niçin” diye sordum. “Avrupa’da bir savaş yaşanması ihtimali ve sığınacak bir yer bulmamız gerekirse” diye cevapladı.Okulda en son “savaş tatbikatı yaptığımız” vakit içinderdan birinde onun yaşındaydım. bu biçimdelar sadece birkaçı değil tüm sığınaklar açıktı; aslında komünist Arnavutluk’ta hâlâ “işleyen” birkaç şeyden bir tanesiydi. Senede bir ya da iki kez bir alarm çalar ve sınıflarımızdan en yakındaki sığınağa koşardık: Hiç kimse birkaç yüz metreden çok içeri girmeye cüret edemese de efsaneye nazaran, uzun ve karanlık bir yeraltı tüneli Yugoslavya hududuna kadar uzanırdı.

SOĞUK SAVAŞ’IN DÖNÜŞÜ

Soğuk Savaş devri bitmiş olduğinde, insanları nükleer savaş tehdidinden korumak maksadıyla inşa edilen yüz binlerce sığınak, ıssız alanlardaki tuvaletlerden yarasalar için barınaklara, yeraltı kafelerinden sevgililer için bilinmeyen buluşma yerlerine varıncaya kadar fazlaca çeşitli yeni kullanım alanlarına dönüştürüldü. Arnavutluk’ta “emperyalist batı” diye isimlendirdiğimiz şeyle “revizyonist doğu” içindeki çatışmanın artık geçmişte kaldığını gösteren kuvvetli bir semboldü.

Büyüdüğüm periyotta, daima bir savaş tehdidi, ülkedeki daima barışın sağlanmasının şartıydı: Tüm muhaliflerin susturulduğu ve insanların uymak haricinde bir seçeneğinin olmadığı bir barış cinsiydi bu. Yirminci yüzyıl boyunca ülkem git gide dünyanın geri kalan kısmıyla bağlarını kesti. Git gide daha fazla tecrit olurken, kendileriyle birebir fikirde olmayanları daha fazla ezme yanlısı paranoyak siyasi seçkinlerin sayısı da birebir oranda arttı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini izlerken bu tecrübe aklıma geldi; Rusları dünyanın kalan kısmından koparan geniş yaptırımların, o insanların gözünde Kremlin’in meşruiyetini kaybetmesine hizmet edeceği fikrine biraz kuşkuyla baktım. Geçmişin sığınaklarında soyut, maddi olmayan bir tehdit üzere görünen bombalardan saklanmak için kalabalıklar halinde bekleyen saf Ukrayna vatandaşlarının iç ürperten imgelerini izlerken kendi “savaş pratiğimizi” düşünmemek mümkün değildi.

BÜYÜK SİYASETLERİN KÜÇÜK PİYONLARI

Tıpkı bizim üzere onlar da büyük güç siyasetlerinin ölümcül oyunundaki satranç taşlarıydı. tıpkı vakitte, sırf bir kısmı bir daha sonraki cinse kadar hayatta kalacak kadar şanslı olacak. Birçok insan için, düşmanlıkların sonu, felsefeci Immanuel Kant’ın yazdığı Avrupa Aydınlanması’nın en meşhur savaş aksisi metinlerinden biri olan Ebedi Barışa Doğru’da kelam ettiği barış cinsine benzeyecek: Mezarlığın ebedi barışı.

Kant’ın, 1795 yılında Fransız İhtilal Savaşları’nın doruğundayken yazılan makalesi, ‘abbé de Saint-Pierre’ diye de bilinen Fransız müellif Charles-Irénée Caste’dan büyük ölçüde etkilenmişti. Saint Pierre, 1712 yılında, maalesef hâlâ hayatımızdaki varlığını koruyan büyük güç siyasetleri çağını başlatan Utrecht Antlaşması’ndan kısa bir süre evvel Rusya’yı da içine alan bir Avrupa Devletler Birliği’nin kurulmasını savunuyordu. Hem Saint-Pierre tıpkı vakitte Kant, güçler istikrarı üzerine kurulan bir siyasetin hiç bir vakit kalıcı bir barış ortaya çıkarmayacağının farkındaydı. “En zayıf olanın, büyük güçlerden en kuvvetlisünün onlara ziyan veremeyeceği seviyede güvenliğe ulaşabileceği” nitekim de kapsayıcı bir devletler federasyonunun garantisi olmadan, gelecekte yaşanacak ticaret savaşları, iç savaşlar ve devletler içindeki savaşlar önlenemezdi.

Şayet bu projeler yürürlüğe girseydi dünya şimdikinden hayli daha farklı görünebilirdi. Günümüzde, Almanya’nın askeri harcamalarını artıracak biçimde onlarca yıldır süren savunma siyasetini bilakis çevirmeye karar verdiği, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya iştirak sürecine sürat vermeyi planladığı ve nükleer savaş ihtimalinin gözle görülür halde ütopik yüzlere sahip olan 11 yaşındaki Londra doğumlu çocuklara bile musallat olduğu çağdaş Avrupa gerçekleriyle karşı karşıyayız. Pekala insan umudu nerede bulabilir?

UMUDU YEŞERTME VAZİFESİ

Dilek ile inanç içinde bir yerde duran bir tavır, umut hakkında düşünmenin aldatıcı bir yoludur: Bu, belli bir sonuç isteği ve kararın olumlu olacağına dair bir inançtır. Bu manada umutlu olmak, dünyayı gözlemlemek ve olayların gidişatının birden fazla vakit optimist bir bakış açısını desteklediğine ait deliller bulmak manasına gelir. Ne var ki Rusya’nın Ukrayna’yı maksat alan saldırganlığının gaddarlığı ve yarattığı yıkım ile karşı karşıya kaldığında, Tolstoy’un Savaş ve Barış’ta belirttiği üzere, “insan zekası gitgide daha fazla maksat keşfetmeye ne kadar yaklaşırsa, sonuncu maksadın kavrayışın ötesinde olduğu da o kadar besbelli bir hale gelir”. Daima birlikte çaba ederek Vladimir Putin’in zihnini ve maksatlarını okuyamadıkça, kaygı rasyonelliğin yerini alır, Leviathan’ın gücü açığa çıkar ve bütün umutlar yitirilmiş üzere görünür.

Öte yandan, umut hakkında baş yorulması gereken farklı bir bakış açısı mevcut. Dünyanın en epeyce umuda gereksinim duyduğu vakit, en umutsuz göründüğü vakittir. Kant’ın gözünde umut, dünyada bulduğunuz bir şey değil, kategorik bir zorunluluktur. Birbirimizden elimizi eteğimizi çekebiliriz veya mevcut durumdan, mevcut askeri ve ekonomik çıkarları koruyan tesir alanları ve hudutlar dünyasından ayrılarak, hakikaten kapsayıcı nitelikte siyasi projeler tasarlayabiliriz. Rastgele bir noktada bu yaklaşımlardan hangisinin hâkim olacağı, birbirimizden beklentilerimize, birbirimizi yok edilecek gayeler olarak mı yoksa birlikte çalışılacak beşerler olarak mı gördüğümüze bağlı olacak.

Savaş ve Barış’ın daha birinci sayfalarında, Rusya da dahil olmak üzere kozmopolit bir devletler federasyonuna giden bir Avrupa projesi tartışılıyor. Tolstoy’un Pierre Bezukhov’u “Sürekli barış mümkün” diyor, “fakat bir siyasi güç istikrarıyla değil.” Tolstoy bizlere mevt saçan bir çatışmanın ortasında bile, düşmanınızın insanlığına dair bir ölçü inancınız kalması gerektiğini öğretiyor. Kant, düşmanlıklar bir yok etme savaşına dönüştüğünde, tüm adaletin yok edildiğini ve daima barışın “insan çeşidinin sınırsız mezarlığına” dönüştüğünü öne sürüyor. Bu dünyada hiç bir sığınağın yardımı dokunamaz. Savaşın yarattığı terör ne kadar büyükse, umudu yeşertme ahlaki misyonu de o kadar acildir.


Yazının özgünü The Guardian sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)
 
Üst