Yeni Şafak müellifi Karaman: Taliban, terör örgütü değildir

BordoBereli

New member
Yeni Şafak muharriri Hayrettin Karaman, “Taliban, terör örgütü değildir. Afganistan’da idaresi ele geçirip kendi mezhep, anlayış, örf ve âdetlerine göre şeriatı uygulayacak olan bir devlet kurmak için çaba eden bir direniş hareketinin mensuplarıdır.” görüşünü savundu.

Karaman okuyucusunun, “Bazıları Taliban’ın koyduğu kuralları paylaşmış. Örneğin PC tablet vs bu üzere aletler televizyon sınıfında kabul edilip toplanacakmış. Bu uygulamalar yanlışsız mudur? Bazıları bu gerçek İslâm deyip (tam kuralları bulamadım, kurallara tam uygulanır mı onu da bilemiyorum) bir şey diyene de yanlış gözle bakıyorlar. Burada başım karışıyor. Birtakım örgütler dış güçler tarafınca beslenip İslâm ismine yanlış yapıp bilgisi olmayan insanları mı yoldan çıkarmayı hedefliyorlar? Osmanlı’da şeriat anlayışı nasıldı? Yanılmıyorsam Selçuklu’da da şeriat karar sürdü (eğer yanlışım varsa kusura bakmayın). O denli ise Selçuklu’da durum nasıldı? Taliban’ın şeriat idaresi gerçek mudur? Son olarak Taliban terör örgütü müdür? Taliban’ı desteklemeli miyiz? Afganistan bir epey ıstırapların ortasında. bir epeyce insan ülkeyi terk etmek için can atıyor. Ben Taliban’ın yaptığını muhakkak yanlış buluyorum zira adeta insanları kaçırıyorlar. Hâlbuki Allah’ın koyduğu şeriat asla insanları kaçırmaz. Fikrim gerçek mu? Taliban’a karşı olmam gerekir mi?” sorularına cevap verdi.

Karaman şunları kaydetti:

Bir tek mezhebin belirli bir zamandaki içtihatlarını olduğu üzere öbür bir vakitte ve tabanda uygulamak birfazlaca soruna sebep oluyor.

Tâlibân, Hanefî fıkhını uygulayacağını söylüyor, şayet uygulamada bugünün kurallarını, muhtaçlıklarını göz önüne alarak davranmazsa sayısız sorunla karşılaşır ve iktidarı devam etmez.

Afganistan’dan kaçanların bir kısmı casuslardır. Bir kısmı, hangi biçimde olursa olsun (İslâmî demokrasi de olsa, rejim değişikliğinde tedriç kuralına da riayet edilse…) İslâmî idareye karşı olan laikçilerdir, bir kısmı da yapılan algı operasyonu sebebiyle endişeye kapılmış çağdaş hayat biçimini yaşayan eksikli Müslümanlardır…

Taliban, Afganistan’ı, muhtaç olduğu kaliteli nüfustan yoksun etmemek için ehline danışarak hareket etmeli ve hikmeti ön planda tutmalıdır. Burada hikmet, kelamı ve kararı; mana, niyet, ruh ve sonuçlarını da göz önünde tutarak uygulamak demektir.

Bir mevzuda içtihat farkları varsa bulunduğunuz koşullara en uygun olanı alıp uygulamak gerekir. olağan olarak geçmiş vakit içinderda, bugün bize aksi gelen birtakım içtihatlar ve yorumlar da yapılmıştır, lakin bunları uygulamak mecburiyeti yoktur ve bunlarsız da ferdin ve toplumun Müslümanca yaşaması mümkündür; kâfi ki, kaynak terk edilmesin ve “istişare, ilim, hikmet” çerçevesinde yorumlamalar olsun!

Müslümanlar Taliban’a karşı hareket etmek yerine bir yandan onlara yardımcı olmalı, başka yandan yanlışlarını azaltmak için her çeşit faaliyeti hayata geçirmelidir.Tâliban hakkındaki haberlerde ağır bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu var; her okuduğuna inanmak yerine sağlam kaynaklardan teyit yolu seçilmelidir. Selçuklu ve Osmanlı, şeriatı devlet idaresinde de uygulamışlardır. Bu uygulamada şeriatın, devleti yönetenleri yetkili kıldığı alanlarda mesalih (kamu yararı) unsuru, örf ve âdet karar kaynağı olmuştur. Taliban, terör örgütü değildir. Afganistan’da idaresi ele geçirip kendi mezhep, anlayış, örf ve âdetlerine nazaran şeriatı uygulayacak olan bir devlet kurmak için uğraş eden bir direniş hareketinin mensuplarıdır.”
 
Üst