Yeni spor yasası teklifi TBMM’de kabul edildi

Gattuso

New member
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek maddeleşti.

Teklife nazaran, spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıyeten birleşerek federasyon ve konfederasyon formunda üst kuruluş oluşturabilecek.

Anonim şirket üzere örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Kadrolar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler muhakkak ölçü üstündeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp lideri ve yöneticileri bulundukları periyot borçlarından sorumlu tutulacak.
Teklifle; futbolcuların tüm muahedeleri şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla azamî 2 yıl kontrat yapabilecek. Kurulu yüzde 3-5 içinde olacak. Federasyonların idare konseyinde en az iki ulusal atlet yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafınca denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife nazaran tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek lakin teklifin spor faaliyetlerine iştiraki düzenleyen kararları hariç başka kararlar bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Öte yandan, Bakanlık tarafınca tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ait düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Teklife bakılırsa, nefret ve ayrımcılık hatalarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı paydaşlığı ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari öbür konsey üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili heyet sonucunın katılaştığı tarihte zaten sona erecek. Birleşme ve mal varlığının bölümü süreçleri, spor federasyonu tarafınca belirlenen dönemin bitmiş olduği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni dönem başlangıcına kadar yapılabilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan cürümler ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti yahut cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama cürümlerinden dolayı haklarında kovuşturma yürütülen şahısların nazaranvden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.
 
Üst