Afganistan’daki yirmi yıllık başarısızlıktan çıkarılacak üç ders

IşıkHaber

New member
Javier Solana*

Yirmi yıl evvel gerçekleşen 11 Eylül terörist akınları dünyayı şok etmişti. “Hepimiz Amerikalıyız”, global bir dayanışma sloganı haline geldi. Batı’nın Soğuk Savaş daha sonrasındaki yenilmezliğinin bir yanılsama olduğu ortaya çıktı. bununla birlikte, 1990’lı senelerda hakim paradigma haline gelen ve Batı’nın ekonomik alandaki egemenliğini teşkil eden globalleşmenin karanlık bir yanı olduğu da açığa çıktı.

Taarruzların üzerinden yirmi yıl geçtikten daha sonra, Batı ve daha geniş manada dünya açısından ulaştıkları sonuçları olduğundan daha büyük göstermek güç. Şiddet yanlısı devlet dışı bir aktör, memleketler arası gündemi olağanüstü bir biçimde belirledi. ABD öncülüğündeki Batı’nın hegemonyası sorgulanmadan kalırken, 1990’ların tek kutuplu periyodu sona eriyor üzereydi ve ABD dış siyaseti ‘teröre karşı global savaş’ ile en temelinden bir daha biçimlendirilecekti.

TÜM BUNLAR NE UĞRUNAYDI?

O devir bağlamında, ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Afganistan işgalinin ezici bir milletlerarası takviye görmesi şaşırtan değildi. 11 Eylül taarruzları cevapsız bırakılamazdı ve El Kaide’ye bu atakların planlanması, örgütlenmesi ve hayata geçirilmesi için bir sığınak sağlayan odak Taliban’dı.

tıpkı vakitte, Afganistan’da yürütülen savaş büyük bir başarısızlık olarak hatırlanacak. Savaşın yüksek maliyeti ve düşük getirisi bariz bir soruyu gündeme getiriyor: Tüm bunlar ne uğrunaydı? Yirmi yıllık savaşta 48 binden çok Afgan sivilin yanı sıra en az 66 bin Afgan ve 3 bin 500 NATO askeri öldürüldü. ABD, Taliban ülkeyi geri almak gayesiyle ilerlerken, sadece haftalar ortasında yok oluşlarını izlemek için, Afganistan’daki devlet kurumlarını bir daha inşa etmek hedefiyle 2 trilyon doları aşan ölçüde para harcadı.

Kabil’de bir daha bir Taliban hükümetinin kurulmuş olması, ‘teröre karşı global savaşın’ yanlış yönlendirilen bir gayret olduğunun bir diğer delili oldu. Bilhassa bayan ve Afgan kız çocuklar, bir kere daha köktendinci bir rejim altında yaşamanın gerçekleriyle yüzleşmeye terk edildi. Batı’nın şimdiki bakılırsavi, bu üzücü tecrübenin verdiği dersler üzerine baş yormak olmalı.

ÇIKARILACAK DERSLER VAR

Birinci ders, tesirli ve kalıcı bir rejim değişikliği gerçekleştirmek kelam konusu olduğunda, dış kaynaklı askeri bir gücün akılcı bir yol olmadığıdır. Batı, Taliban tehdidine karşı koyabilecek çağdaş, demokratik ve sağlam bir Afgan devleti kurmakta tam manasıyla başarısızlığa uğradı. ABD, 2003’te yaşa dışı halde Irak’ı işgal etmesinin akabinde birebir tuzağa düştü ve kısa mühlet ortasında İslam Devleti’nin [IŞİD] tohumlarını ekecek bir isyanla karşı karşıya kaldı. Ve bunu, NATO’nun Muammer El Kaddafi’yi iktidardan indirme konusundaki kararlılığının geride kaos ortasında ve iç savaşa hazır bir ülke bıraktığı Libya’da bir daha yaptı.

özetlemek gerekirse söylemek gerekirse, üstten aşağıya bir ulus inşası modeli, büyük oranda prestijini yitirdi. Bu model, askeri bir güç inşa etmenin ve bir ülkeye kaynak aktarmanın kaçınılmaz biçimde güvenlik, kalkınma ve demokratik bir idare oluşturacağını var iseyar. Ne var ki, bir ulus yaratmak halkın dayanağını gerektirdiğinden, sırf ve sırf legal görülen mahallî temsilciler eliyle gerçekleştirildiğinde muvaffakiyete ulaşabilir.

Afganistan’da bu öge mevcut değildi. Batı, komutası altındaki güçlerin bir fazlaca vahşet olayıyla anıldığı Abdul Raşid Dostum üzere savaş ağalarını destekleyerek, kendi ulus kurma uğraşını baltaladı ve Afgan nüfusunun birçoklarını kendine yabancılaştırdı.

Daha genel bağlamda, bir ülkenin var olan kurumlarının basitçe yenileriyle değiştirilebileceği kanısı mantık dışı olarak görülmeli. Devletlerin büyük çoğunluğu, yabancı diktalar tarafınca değil, uzun vakit dilimleri ortasında ortak çalışma ve uzlaşma yoluyla, evreli ve içselleştirilerek kurulur. Benzeşmeye çalışmak ve düşünsel çekicilik, güç kullanması ve baskıdan epeyce daha kuvvetli ögelerdir.

DİPLOMASİNİN YERİNİ SİLAHLAR ALDI

Gidişatı daha da makus hale getiren şey, George W. Bush idaresinin, 9 Eylül’ün akabinde Amerika’nın en değerli varlığının temelini oluşturan ve dünyanın geri kalanının gözündeki cazipliğini sağlayan diplomasiyi kaybetmek değerine askeri gücü benimsemesi oldu. Berlin Duvarı askeri güç kullanmasıyla değil, komünizm altında yaşayanlar Batı’nın ekonomik modelinin isteyebileceklerinden daha yüksek hayat standartları sağladığını fark ettikleri için yıkıldı.

Afganistan’da geçen 20 yıldan çıkarılacak ikinci ders, lokal bir devlet inşasının bölgesel stratejilerle birleştirilmesi gerektiğidir. Kritik roller oynayan bölgesel oyuncuları dışarda bırakan yaklaşımlar, bilhassa de günümüzün epey kutuplu dünyasında uygulanabilir değildir. Batı tek başına yol alarak değişime uğrayan memleketler arası güç istikrarını kavrayamadı.

Afganistan’ın etrafı boşa giden fırsatlarla doluydu. Çin, savaşın başlangıcında dişe dokunur oranda katkıda bulunacak bir pozisyonda olmasa da global bir güç olarak yükselişiyle yararlı bir ortak olabilirdi. ABD öncülüğünde yürütülen istikrar sağlama uğraşları ile Afganistan’da bulunan Çin dış yatırımları içinde kurulacak daha yakın bir uyum, kalkınma projelerinin mahallî halka sağlayacağı faydaları en üst düzeye çıkarabilirdi.

Misal halde, Rusya’nın daha fazla iştirak göstermesi, Kuzey Dağıtım Ağı üzerinden daha fazla kaynağın Afganistan’a ulaştırılmasına imkân sağlayarak, Pakistan üzerinden erişim muhtaçlığını hafifçeletebilir ve sonuçta kıymetli bir avantaj sağlayabilirdi. Bunun da ötesinde, ABD silahlarını kullanan ve Pakistan’da büyük bir yatırımcı olan Suudi Arabistan, Pakistan hükümeti üstündeki tesirini, onu bölgesel sıkıntıların çözülmesinde daha olumlu bir rol oynamaya ikna etmek doğrultusunda kullanabilirdi.

AVRUPA ARTIK NE YAPMALI

Afgan felâketinden çıkarılacak son ders, ferdî stratejik çıkarlarına uygun halde maharetlerini geliştirme muhtaçlığı kendisine hatırlatılan Avrupa’yı ilgilendiriyor. Amerikan dış siyasetinin dünyanın bekçisi olarak hizmet etmekten uzaklaşması, Avrupa’nın, ABD’nin kabiliyet ve siyasetlerine olan bağımlılığı üzerinde daha fazla düşünmesini sağlamalı.

Kabil’den yapılan tahliyeler, neyin tehlikede olduğuna dair kaba bir örnek ortaya koyuyor. Şayet ABD askeri uçakları olmasaydı, Amerika’nın müttefikleri kendi işçisini ülkeden tahliye edemezdi. Ve artık yeni bir Avrupa mülteci krizinin baş göstermesi ihtimaliyle birlikte, Afganistan’da kendi başına hareket etme kapasitesinden mahrum kalmanın bedeli yakında ortaya çıkabilir. ‘Yaparak öğrenme’ ruhu, Avrupa Birliği’ni, istikrarsızlığın konuta daha fazla yaklaşmasını önlemek gayesiyle kritik değere sahip bölgelerdeki sivil-askeri operasyonlarını güçlendirmeye yöneltmeli.

Dünya son yirmi yılda büyük ölçüde değişmiş olsa bile, memleketler arası terör sorunu hâlâ tahlile ulaştırılmanın epey uzağında. Örnek olarak [Batı Afrika’da bulunan] Sahel bölgesindeki sıkıntılı güvenlik durumu, hepimizi, gelecekte ne çeşit bir harekete girişmemiz gerektiğini düşünmeye yöneltmeli. tıpkı vakitte, açık olan bir şey var: ‘Daimi savaşlar’, bilhassa de onlara katlanmak zorunda kalanlar kelam konusu olduğunda, sürdürülemezdir. 9 Eylül’ün akabinde hepimiz Amerikalıydık fakat bununla birlikte Afgan olmayı da unuttuk.

*Javier Solana, eski AB Dışişleri ve Güvenlik Siyaseti Yüksek Temsilcisi, NATO Genel Sekreteri ve İspanya Dışişleri Bakanı, Esade Global İktisat ve Jeopolitik Merkezi’nin Lideri ve Brookings Enstitüsü’nün seçkin bir üyesidir.


Yazının yepyenisi Project-Syndicate sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)
 
Üst