AKP’den toplumsal medya düzenlemesinde cezai yaptırıma ‘hakaret suçu’ formülü

BordoBereli

Genel Mod
Global Mod
Toplumsal medya düzenlemesi üzerinde çalışan ve “cezai yaptırımlar” ile ilgili düzenleme için Anayasa’nın 26. unsurundaki “ifade özgürlüğü” kriterine takılan AKP, bu kriteri Türk Ceza Yasası’nın (TCK) 125. unsurundaki “kişilik haklarına akın ve hakaret suçlarıyla” aşmayı hedefliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine nazaran, TCK’nın 26. Hususundaki “ifade özgürlüğü” kriterini “hakaret ve kişilik haklarına saldırı” bağlığı ile aşmak planlanırken; bu niçinle toplumsal medya düzenlemesinde “eleştirel” nitelikteki paylaşımların “hiç birinin cezai yükümlülüğünün olmayacağı” belirtiliyor. Bunun için de TCK’nin 125. hususunda yer alan “Bir kimseye onur, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikteki somut bir fiil yahut olgu isnat eden yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, onur ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar mahpus yahut para cezası ile cezalandırılır” kararına “sosyal medyada yapılan hakaret suçunun” da eklenebileceği kaydediliyor.

“AKP, ‘2 yıla kadar mahpus cezası’nın oranını artırmak istiyor”

Lakin AKP’nin, TCK’nin ilgili unsurları uyarınca “hakaret” hatasında öngörülen “2 yıla kadar mahpus cezasının oranını artırmak istediği” de belirtiliyor. Bu müddetin ne kadar olacağı ile ilgili “hemen çabucak bir görüş birliğinin sağlanamadığı” belirtilirken, AKP’nin kelam konusu cezada, “hafifçeletici sebebin olmamasını istediği” de kaydediliyor. tıpkı vakitte, kelam konusu “ağır hakaretler içeren içeriklerin de şirket temsilcileriyle yapılan görüşmelerle, içeriğin 24 saat ortasında kaldırılmasının talep edilebileceği” vurgulanıyor.

TIKLAYIN – AKP’nin toplumsal medya düzenlemesi, anayasanın 26. hususuna takıldı


TCK’deki 125 ve ilgili unsurlarca, toplumsal medya üzerinden bireylere yönelik lakin “ağır hakaretlerde bulunan, kişilik haklarına taarruz niteliği taşıyan” paylaşımlar için “cezai yaptırımların uygulanabilmesinde anayasaya karşıtlık olmayacağı” söz ediliyor. İşte 125. husus:

TCK Husus 125

(1) Bir kimseye onur, gurur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil yahut olgu isnat eden yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, onur ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç bireyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı yahut imajlı bir mesajla işlenmesi halinde, üstteki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret cürmünün;

  1. a) Kamu bakılırsavlisine karşı bakılırsavinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, toplumsal, felsefi inanç, niyet ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin buyruk ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine nazaran kutsal sayılan bedellerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt hududu bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Konsey hâlinde çalışan kamu bakılırsavlilerine vazifelerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde hata, şurası oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Lakin, bu durumda zincirleme suça ait husus kararları uygulanır.
 
Üst