Âlâ Parti yüksek elektrik faturalarını Meclis gündemine taşıdı

BordoBereli

Genel Mod
Global Mod
Uygun Parti Küme Başkanvekili, İzmir Milletvekili D. Müsavat Dervişoğlu, yüksek meblağlara ulaşan ve vatandaşı sıkıntı durumda bırakan elektrik faturalarında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili soruları; Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafınca yazılı olarak yanıtlanması için TBMM’ye sundu.

Kamuoyuna defaatle yansıdığı üzere aylar prestijiyle vatandaşın ödemek zorunda olduğu elektrik faturalarının pek yüksek meblağlara ulaştığına dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu durum; konutları, esnafı, taciri, sanayiciyi pek sıkıntı durumda bırakmış, neredeyse ödenen elektrik bedelleri kira bedelinin dörtte biri düzeyine ulaşmıştır. Resmi makamlarca %14 düzeyinde açıklanan lakin reelde %30’larda hissedilen enflasyon baskısının yanı sıra elektrik ve doğalgaz kullanmasında son üç yılda %100 ün üzerinde gerçekleştirilen fahiş artış vatandaşa ağır bir yük getirmiş durumdadır. Sayıştay raporlarına göre, TRT Kurumunun yıllık toplam gelirinin yarısı elektrik tüketim bedeli üzerinden aldığı paydan oluşmaktadır. Elektrik satış şirketleri abonelerden tahsil ettikleri hisseleri TRT’ye yatırmakla mükellef kılınmıştır. Kıymetli elektrik kullanmasına ek olarak faturalara yansıyan kayıp kaçak bedeli, güç fonu bedeli elektrik tüketim vergisi, KDV kesintisi ve TRT hissesi, vatandaşın daha da mağdur bulunmasına sebep olmuştur. Vatandaşın büyük çoğunluğunun TRT yayınlarını izlemediği, bu Kurumun tarafsız kamu yayıncısı olma vasfını kaybettiği düşünüldüğünde bu uygulama hakkaniyete de uygun düşmemektedir. Ayrıyeten EPDK 2019 yılında kamu ve özel bölüm hizmet şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar vererek elektrik fiyatlarının artışının yolunu açmıştır” dedi.

Dervişoğlu, bu kapsamda aşağıdaki soruların, Bakan Dönmez, tarafınca yazılı olarak yanıtlanmasını talep etti

1-Yüksek enflasyon baskısı altında ezilen vatandaştan, yalnızca tükettiği elektriğin bedelini tahsil etmek, ek yüklerden kurtarmak için önlem almayı düşünüyor musunuz?

2- Elektrik faturalarındaki en büyük meblağı oluşturan TRT hissesinin kaldırılmasına ve adil bir ödeme idaresinin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

3- Kamu ve özel dal hizmet şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması uygulamasına son verilmesini düşünüyor musunuz?

4- Üç yıl ortasında elektriğe %122 artırım yapıldığı tüm kamuoyunun malumuyken elektrik fiyatlarını düşürmek ismine yüksek hizmet bedelleri alınıyor olmasının önüne geçebilmek için bir çalışmanız bulunmakta mıdır
?
 
Üst