Ana romanının müellifi Maksim Gorki’nin hayatından kesitler

AirdropAvcisi

New member
Maksim Gorki, 28 Mart 1868 tarihinde doğdu.. Asıl ismi Aleksey Maksimoviç Peşkov’dur.

Çocukluğu Astrahan’da geçti. Nakliyecilik yapan babasını 5 yaşındayken kaybedince annesi bir daha evlendi, ve Maksim Gorki’yi anneannesi ve büyük babasının yanına Novgorod’a gönderdi.

11 yaşındayken annesi de veremden öldü. Sırf birkaç ay okula gidebildi. 8 yaşında çalışmaya başladı. Bu sayede Rus emekçi sınıfının hayatını yakından tanıdı. 1 Mayıs marşının kelam müellifidir.

Gorki’yi, on yaşında, bir kundura mağazasına çırak olarak verdiler. Lakin ellerini kaynar çorba ile haşladığı için buradan ayrılarak bir daha ninesinin yanına dönmek zorunda kaldı.


FARKLI İŞLERDE ÇALIŞTI

Elleri güzelleşince, uzak akrabalarından bir mimarın yanına çırak olarak girdi. Gorki mimarın meskeninde, düpedüz hizmetçilik etti. Bu ağır iş kaidelerine lakin bir yıl dayanabildi. Oradan kaçarak Volga’da işleyen gemilerden birinde aşçı yamaklığı ve bulaşıkçılık yaptı.

ACI: GORKİ…

Bir gemide bulaşıkçılık yaparken okuma merakı sardı. Yoksullukla ve acıyla dolu bir hayat sürdüğü için Rusça’da “acı” manasına gelen”Gorki” takma ismini aldı. Gençlik yıllarını Kazan’da geçirdi. Aralık 1887’de intihara kalkıştı, daha sonraki 5 yıl boyunca değişik işlerde çalışarak, bir serseri üzere bütün Rusyayı dolaştı.

Gorki çocukluğunun bu acı günlerini, dünya edebiyatına birer klâsik eser olarak giren “Çocukluğum”(1913) ve “Ekmeğimi Kazanırken” (1916) isimli yapıtlarında bütün detaylarıyla anlatır.


ZORLUKLARLA GEÇEN BİR HAYAT…

Gorki’nin baştan başa acı ve yoksulluk ortasında geçen çocukluk hayatının biricik avuntusu büyük annesi Akulina İvanovna’dır. Gorki’yi sonsuz bir sevgi ile seven, onu anlayan, onu koruyan ve kayıran biricik insan, bu hisli, bu uygun yürekli bayandı. Gorki, ninesine olan sevgisinin derinliğini, “Ekmeğimi Kazanırken” (1916) ve “Benim Üniversitelerim” (1923) isimli yapıtlarında fazlaca hoş belirtmiştir.

“Makar Çudra” isimli Birinci hikayesi 1892 yılında Tiflis’te bulunduğu sırada Kafkasya gazetesinde yayınlandı. 1895’te Petersburg’da yayınlanan bir mecmuada çıkan “Çelkaş” isimli hikaye ile ünlendi.

Akabinde “Yirmi Altı Erkek ve Bir Kız” hikayesi yayınlandı. Ünü süratle yayıldı. Bu hikayeler kadar başarılı olmayan bir dizi roman ve hikaye daha yazdı.


Tolstoy’la…

TOPLUMSAL BİLDİRİLİ EDEBİYAT

Gorki, hikayelerinde ve dramlarında ülkesinin toplumsal zorluklarını işledi. Başlangıçta sistemi eleştiren muharrir 1931’den daha sonra ideolojik bir edebiyatın propogandasını yaptı.

Gorki’nin 1898 yılında yayınlanan birinci kitabı “Hikâye Denemeleri” epeyce beğenilir ve müelliflik mesleğinin başlangıcı sayılır. Birinci romanı “Foma” 1899’da basıldı. bu vakitte sağlam bir olay örgüsü kuramaması ve hayatın manası üzerine uzun felsefik tartışmalara girmesi romanlarının muvaffakiyetini düşürür.

1902 yılı 23 Martında ise “Moskova Sanat Tiyatrosu”nda “Küçük Burjuvalar” piyesi oynandı. Piyes büyük bir muvaffakiyet sağladı. Tıpkı yılın Nisan ayında da “Ayak Ekibi içinde” isimli yapıtı oynandı. Bunu izleyen yıllar ortasında Gorki’nin en,güzel yapıtları birbirini kovalamağa, şöhreti de gün geçtikçe büyümeğe başladı.

1906’da yazdığı ve Rus İhtilali’ne adadığı “Ana” en başarılı romanıdır.

1899-1906 yılları içinde St. Petersburg’da yaşayan Maksim Gorki, Çar rejimine açıkça karşı çıkmış ve bu yüzden biroldukca kere tutuklanmıştır. 1901’de “Fırtına Kuşunun Türküsü” isimli kısa şiiri yüzünden tutuklandı. Kısa müddette özgür kaldı, Kırım’a gitti.

Gorki biroldukça devrimci ile tanıştı. Lenin’le tanıştığı 1902 yılından itibaren ortalarında yakın bir arkadaşlık oluşmuştur. 1917 Ekim Devrimi’ne katıldı.

1906 -1913 yılları içinde yurtdışına kaldı; ABD’yi, İtalya’yı, Almanya’yı görme fırsatını buldu, daha epey İtalya, Kapri’de yaşadı.

MAKSİM GORKİ ÖLDÜ

1921 daha sonrasında çektiği verem hastalığının tedavisi için İtalya’ya devletçe gönderildi, 1928’e kadar orada kaldı. 1928′ de yurduna döndü.

14 Haziran 1936 tarihinde 68 yaşında Moskova’da zatürre den öldü.
 
Üst