Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden rektör adayının belirlenmesi süreciyle ilgili açıklama

BordoBereli

New member
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör adayı belirleme sürecine ait yaptıkları yazılı açıklamada, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaparken; rektör adaylığı kriterleri konusunda da tekliflerini aktardı. Açıklamada adaylık için “Boğaziçi kamuoyuna ilan eden adaylar için bir takviye oylaması yapılacak, akademisyenlerin katılacağı oylamada üçte birden çok karşı oy alacak (yani nitelikli çoğunluğu oluşturan üçte iki dayanak oyunu alamayacak olan) adaylar desteklenmeyecek ve öteki tüm adaylar Boğaziçi Üniversitesi adayları olarak desteklenecek.” denildi.

TIKLAYIN – Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, nazaranvden alındı!

Akademisyenlerin rektör belirleme süreciyle ilgili açıklaması şöyleki:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 2 Ocak 2021’de atadığı Melih Bulu’yu, 15 Temmuz 2021’de bakılırsavden aldı. Bunun akabinde YÖK yeni atama için rektör adaylık müracaat sürecini başlattı. Halihazırda geçerli olan rektör atama sistemine nazaran, üniversitenin ortasından ve haricinden profesörlerin YÖK’e adaylık müracaatları, 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak ve Cumhurbaşkanı, bir daha adaylardan “uygun gördüğü” bir profesörü Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atayacak.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak 2 Ocak 2021 atamasına karşı “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek reaksiyon verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Birinci günden itibaren söylemiş olduğimiz şuydu: “Liyakat kurallarına ve kurumun iç işleyişine dikkat edilmeden yapılan bu biçimde bir atamayı kabul etmiyoruz, 2012 tarihindeki üniversite senatosu kararlarında açıklanan üniversitemizin unsurlarından; bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi maksadımızdan vazgeçmiyoruz.” Üniversite bileşenlerinin bir ayağını oluşturan akademisyenler olarak yedi ay boyunca bu duruş doğrultusunda hareket ettik.

Yalnızca üniversitemize değil tüm Türkiye üniversitelerine dayatılan rektör atama sistemi hala yürürlükte olduğu için sorun hâlâ çözülmüş değil. Bu durumda 2016 öncesindeki üzere bir seçim sisteminin ya da bu sistemin güzelleştirilmesiyle tüm üniversite bileşenlerini sürece dahil eden yeni bir sistemin uygulanabilmesi için kuralların çabucak hemen uygun olmadığını düşünüyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, Yükseköğretim Kanunu’nun ve rektör belirleme usulünün değişeceği vakte kadar, üniversitemizde Melih Bulu yönetimi sürecinde oluşan ve şu andaki rektör vekili Naci İnci devrinde de devam eden ziyan ve hasarların durdurulup tamirine girişilmesine imkân verecek bir adaylık sistemi üzerinde uzlaştık.


Adaylık kriterleri

Toplantılarımız ve haberleşme kümelerinde gerçekleşen tartışmaların akabinde geliştirdiğimiz sistem, YÖK’e müracaatta bulunacak birden çok adayın önünü açacak bir sistem özelliği taşıyor. Bu sisteme göre; adaylıklarını Boğaziçi kamuoyuna ilan eden adaylar için bir dayanak oylaması yapılacak, akademisyenlerin katılacağı oylamada üçte birden çok karşı oy alacak (yani nitelikli çoğunluğu oluşturan üçte iki takviye oyunu alamayacak olan) adaylar desteklenmeyecek ve başka tüm adaylar Boğaziçi Üniversitesi adayları olarak desteklenecektir.

Kurumumuza verilen ve pek birçok hakkında davalar açtığımız hasarları onarabilecek adımları atacak ve üniversitemizin prensipleriyle uyumlu hareket edecek rektör adaylarının, geçen son yedi ayı üniversite içerisinden takip etmiş, tahlil için uğraş harcayan adaylar içinden çıkabileceğine inanıyoruz. Bu niçinle adaylığını Boğaziçi Üniversitesi kamuoyuna ilan etmeyen ve hala üniversitemizde tam vakitli olarak bakılırsav almayan adaylar oylamaya dahil edilmeyecektir. Elektronik ve inançlı yollarla yapılacak oylamanın akabinde, desteklenen adaylar, 2 Ağustos 2021 tarihindilk evvel kamuoyuna ilan edilecektir.


“Demokratik ve şeffaf bir rektör belirleme sürecini örneklerle aktarıldı”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak bu sistem üzerinden sorun çözücü, olumlu ve geleceğe dönük bir çabayı, ülkemizde yükseköğretimin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Üniversiteye dönük her tahlil ve gelişimin bundan daha sonra tüm üniversite bileşenlerini ve daha geniş kamudan kaynaklanan paydaşları kapsamak zorunda olduğuna inanıyoruz. Bu emel ve prensip doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun bakılırsavlendirdiği “Üniversitelerde İdare Yapılanması Çalışma Komisyonu” isimli komitemiz, yakın vakitte geniş kapsamlı bir rapor yayımladı ve kamuoyu ile paylaştı. Raporumuzda demokratik ve şeffaf bir rektör belirleme sürecinin nasıl olması gerektiğine dair tekliflerimiz örnekler ile aktarılmaktadır.

Tüm üniversite bileşenlerine ve topluma çağrı

Üniversite toplumun, devletin, kamunundur. En değerli müştereklerimizdendir. Problemleri
ortada olan şu andaki sistemi daima birlikte geride bırakabileceğimize inanıyor; Boğaziçi
Üniversitesi akademisyenleri olarak tüm üniversite bileşenlerini ve toplumu bu tarafta uğraş
harcamaya, üniversiteye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Basına ve kamuoyuna hürmetle duyururuz.”Boğaziçi Üniversitesi Senatosu, “Üniversitelerde İdare Yapılanması Çalışma Komisyonu”

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu, “Üniversitelerde İdare Yapılanması Çalışma Komisyonu”
 
Üst