Çocuklarla bağlantımız alarm veriyor

AirdropAvcisi

New member
Araştırma şirketi Areda Survey’in çocuk-ebeveyn ilgisine yönelik yaptığı çalışmada, süratle gelişen teknolojinin aile içi iletişimimizdeki tesiri, anne ve babaların çocuğun karakterine tesiri ve harika ebeveynlik soruları CAWI prosedürüyle bin 100 şahsa yönlendirildi.

Aile Danışmanı ve Muharrir Hilal Çorbacıoğlu’nun sonuçlarını yorumladığı araştırmada Türkiye’nin çocuk yetiştirme algısı üzerine farklı bulgular ortaya çıktı.

ÇOCUKLARLA GÜN İÇERİSİNDE 2 SAATTEN AZ İLGİLENİLİYOR

Kaliteli vakit çocuk ve aile bağlantısına katkıda bulunan ebeveyn ve çocuğun keyif duyduğu bir atmosferi içeren vakit dilimidir. Öbür bir deyişle çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal gelişmenine katkı sağlayacak eğitici, öğretici, eğlendirici ve yaratıcılık içeren faaliyetler ile vakit geçirmektir. Ailelere çocuğunuzla günde kaç saat ilgileniyorsunuz sorusunu yöneltildiğinde yüzde 41, 1 oranında iki saatten az çocuklarıyla ilgilendikleri açıklandı. Bu sonuçla ilgili olarak Çorbacıoğlu “Ailenin çocuğuyla vakit geçirmesi onu daha yeterli tanıyıp tahlil etmesini sağlar. beraberinde çocuğunda aileyi değerlendirmesini, ailenizin kurallarını öğrenmesini ve buna uygun davranışlar geliştirerek ebeveynlerini model almasına vesile olur. Uzun vakit geçirmek değil, kaliteli ve irtibatı kuvvetli tutarak vakti kıymetlendirmek her vakit önceliğimiz olmalı” dedi.

TEKNOLOJİ AİLE İÇİ İRTİBATI ETKİLİYOR

Araştırmada iştirakçilere “değişen teknolojinin aile içi irtibatınızı etkileme seviyesi nedir?” diye sorduğumuzda yüzde 51,6 etkiledi yanıtını verirken, yüzde 27,4 ne etkiledi ne etkilemedi, dedi. Ailelerin yüzde 24,6’sı çocuklarıyla ilgilenirken dahi telefonun yanlarında olduğunu belirtti. Çorbacıoğlu “Çocukla geçirilen vakitte bilhassa telefon kullanmasımızı azaltmalı ve çocuğumuza odaklanmalıyız. Teknolojiden yararlanmalı lakin aile ortasında kuracağımız kuvvetli irtibat bağını etkilemesine müsaade vermemeliyiz. Burada bilhassa telefon ya da toplumsal medya detoksu uygulamak birlikte geçireceğimiz vakti daha bedelli kılmaya yardımcı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

BABALAR ÇOCUKLARA KÂFİ VAKİT AYIRMIYOR

Araştırma kapsamında iştirakçilere yöneltilen konutta çocukla en epeyce kim ilgileniyor sorusuna yüzde 77,3 oranında çocukla annenin ilgilendiği, yüzde 16, 0 babanın yüzde 6,7 dede-ninenin ilgilendiği ortaya çıktı. Çorbacıoğlu “Evlerde hala çocukla ilgili sorumlulukların yükü annenin üzerinde. Çocuklara Eşlik Etme Sanatı kitabımda da bahsetmiş olduğum üzere, biz çocuklarımızın ömrüne eşlik ediyoruz. Anne ya da babanın burada üstlenmesi gereken roller eşit dağılmalı, bu çocuğun gelecekteki hayatında kendi ailesini kurarken de ona rol model olacak” açıklamasında bulundu.


İŞTİRAKÇİLERİN YÜZDE 61,4’Ü ÇOCUKLARININ MESLEİĞİNİ SEÇMEK İSTİYOR

Araştırmada ‘’Çocuğunuzun gelecekteki mesleği ile ilgili bir hayaliniz var mı?” sorusunu iştirakçilerin yüzde 61,4’ü evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 38,6 oldu. Çorbacıoğlu “Çocuk boş bir levha değil tersine kendine mahsus yetenekler ve fıtri bir donanımla dünyaya geliyor ve ebeveyn olarak bizler keşşaf üzere bakmalı onun bunları keşfetmesine yardımcı olmalıyız. Gelecekteki mesleği onun kendine has yetenekleri ve fıtri bir donanımı çerçevesinde şekillenecek” dedi.

ÇOCUĞUN KARAKTERİ DAVRANIŞINIZLA DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Ebeveynlere “Çocuğunuzun karakterini davranışlarınızla değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz?” diye sorduğumuzda yüzde 54,1’i evet yanıtını verirken yüzde 45,9’u hayır karşılığını verdi. Çıkan sonuçla ilgili olarak Çorbacıoğlu “Çocuklar beğendiği, model aldığı birisine benzemek hedefiyle da davranışları epey kolay kopyalayabilirler. Davranışın altındaki niyet ne olursa olsun çıkış noktası, dikkat çekme noktası yeni davranış formunda olmalıdır. Bir çocuğa ”sorumsuzsun” demek yerine,” bu mevzuda daha sorumlu davranabilirsin değil mi?” demek, anında sonuç vermese bile dikkati sorumlu olmaya, yapabilirliğe ve yeni davranışın çocuk tarafınca mümkün görülmesine çekecektir” yorumunda bulundu.

KUŞAKTAN NESİLE BÜYÜKLERİN İZİNDE

İştirakçilere yöneltilen “Çocuğunuzu yetiştirirken en çok kimden etkileniyorsunuz?” sorusuna yüzde 48,6 aile büyüklerinden etkilenirken, yüzde 21,4 arkadaşlarından, yüzde 18,6 profesyonel destekçilerden etkileniyorlar yanıtı verildi. Ailenin çocuk yetiştirmedeki tesiri bir kere daha ortaya konuldu.

ÇOCUKLARIN KARARLARI KIYMETLİ

Çorbacıoğlu “Çocuğa yalnızca bir şeyler söyleyerek nasihatlar vererek, kelam dinleterek kurulan tek taraflı irtibat, aslında bağlantı değildir. Çocukların da his niyetlerine kararlarına kıymet vermek onların kanılarının yetişkinler için bedelli olduğunu hissettirmek onlarda özgüven oluşturacaktır” açıklamasında bulunurken araştırma kapsamında iştirakçilere yöneltilen “Ailecek bir şeye karar verirken çocuklarınızın fikrini alır mısınız?” sorusuna yüzde 81,7’si çocuklarının fikirlerine kıymet verdiğini belirtti.

EKSİKSİZ EBEVEYN YOKTUR

bir epey insan kusursuz ebeveynlik efsanesine inanır, ülkü anne ve baba memnun, âlâ, problemsiz çocukları yetiştirir. Aslında eksiksiz bir ebeveyn ya da eksiksiz çocuk diye bir şey yoktur.

Her ebeveynin çocukları ile ilgili yönetmekte zorlandıkları konut işlerini yapmaktan kaçınmak, kardeş kıskançlığı, tablet yahut telefon karşısında fazla vakit geçirmek üzere davranış sıkıntıları vardır. Bu bağlamda iştirakçilere ‘Mükemmel ebeveyn var mıdır?’ sorusu yöneltildiğinde yüzde 76,6 hayır karşılığını verirken yüzde 23,4 evet dedi.
 
Üst