Fehmi Koru: Türkiye aleyhine işleyen tam 1555 gün…

BordoBereli

New member
Fehmi Koru*

niye yargılandığını Osman Kavala’nın kendisi de tam bilmiyor. Bilmiyor, zira tutuklu yargılandığı Seyahat davası hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) özgür bırakılması tarafında karar verdiği için tahliye edilmişti; o karar uygulanır uygulanmaz hakkında yeni bir evrak açılarak gözaltına alınıp bir daha tutuklandı.

Kavala Seyahat davasından beraat etti.

Tutukluluk hali ise devam ediyor. Tam 1555 gündür cezaevinde.

[Yan yana üç tane 5; Hurufiler için bir diğer değişik sayı bu…]

Avrupa Kurulu (AK), irtibatlı olduğu AİHM’nin Kavala’nın özgür bırakılması sonucu Türkiye tarafınca uygulanmadığı için harekete geçmişti; dün 47 üye devletin temsil edildiği AK’nin Bakanlar Komitesi (AKBK) üçte iki sıklıkla Türkiye aleyhine karar verdi.

Osman Kavala özgür bırakılmazsa işletilmeye başlayan sürecin sonunda Avrupa ülkeleri ülkemize yaptırım uygulayacaklar…

Hür bırakılma talebi “Osman Kavala yargılanmasın” manasına gelmiyor; istenen yalnızca tutuksuz yargılanması…

Türkiye niçinse onu vilayetle cezaevinde tutmak istiyor.

Hakikaten, dün, Türkiye’nin hem dışişleri birebir vakitte adalet bakanlıkları, AKBK’nin aldığı sonucu sıcağı sıcağına reaksiyonla karşılayan bildiriler yayımladılar.

sonucu ‘siyasi’ buldu iki bakanlık…

Düzgün de Kavala hakkında yürütülen yargı süreci baştan itibaren ‘siyasi’ aslına bakarsan…

Hakkında verilen tahliye sonucu daha sonrası tıpkı gün yeni bir dava belgesi açılarak bir daha tutuklanması öbür nasıl yorumlanabilir?

Bir anlayabilsem

Benim bütün bu süreç boyunca hiç anlamadığım, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osman Kavala’ya niye bu kadar ehemmiyet verdiği…

Ülkenin prestiji ile Kavala’nın tutuklu kalması eş bedelde görülüyor.

Sahiden anlamakta zorlanıyorum.

Tutuklu yargılama Türk hukuk sisteminde suçlanan kişinin kaçması, delillerin karartılması üzere ihtimallere karşı uygulanacak bir tedbir…

Osman Kavala bir iş insanı. Toplumsal hususlara da ilgi duyuyor, çeşitli vakıflarla irtibatlı, irtibatı bulunmayan alanlarda ilgi duyduklarına da takviye veriyor. Batı ülkelerinde onun durumunda olan iş beşerlerine ‘hamiyetperver’ manasına ‘philanthropist’ deniliyor.

AİHM Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını ‘susturulmak istenmesi’ niyeti ile açıklamakta.

Evvel Seyahat olayları ile ilintili bulundu, yargı kendisini beraat ettirdi. bir daha tutuklanması ‘casusluk’ ithamı ile suçlanması yüzünden.

‘Casusluk’ hukuksal açıdan önemli bir itham. Fakat, anlaşılan, o savla açılan davada kullanılan hukuksal materyaller beraat ettiği birinci davada kullanılanlardan farklı değil.

aslına bakarsan AİHM’nin birinci davayla ilgili sonucunın Türkiye tarafınca uygulanmadığı argümanını AKBK’nin yaptırım gerektirecek bir ihmal olarak görmesinin dayandığı münasebet de bu: İki belgenin birbirinden farklı olmaması…

AKBK de öne sürülen sebebini Türkiye’nin mevzuya ‘siyasi’ açıdan yaklaşmasına dayandırıyor.

Benim anlamakta zorlandığım da mevzunun bu tarafı işte.

İş insanı kimlikli birinin ülke prestijinden daha kıymetli görülmesinin niçini ne olabilir?

Osman Kavala’nın vilayetle cezaevinde tutulmasını gerektirecek ne özelliği bulunabilir?

Sav ‘casusluk’…

‘Casusluk’ denilen uğraş alanı klasik manasını yitireli çok vakit oldu.

Sinemalara de mevzu olan geçmişteki casusların yerini, bilgisayarlar ve monitörler karşısında oturan, teknolojiyi kullanmayı bilen beşerler aldı.

Yönlendirme aksiyonunu de, alanda bulunan tipler değil, uzak coğrafyalarda bir daha bilgisayarlar ve monitörler karşısında oturan troller üstlenmiş bulunuyor.

Bir ülkeyi karıştırmanın, karışıklık çıkarmanın, hatta seçimlere müdahale ederek istedikleri tipten idarelere dayanak vermenin yahut istenmeyen idareleri yerinden etmenin formları de değişti; o işi de bir daha bilgisayarlar ve monitörler karşısında oturan birileri yapıyor.

Medyayı da bu maksatla kullanabiliyorlar.

Gerçek bu, gerçeğin bu olduğunu bütün dünya ve bu ortada dünyanın her tarafındaki idareler biliyor.

Karşı-casusluk faaliyeti de bir daha bilgisayarlar ve monitörler ile icra ediliyor günümüzde.

İdarelerin bu alanda hizmetinden yararlandığı firmalar ve onların parasını ödeyene hizmetini sunduğu programları var.

Bugünün dünyasında, değişen teknolojinin hukuk dışı maksatlarla halkların temel hak ve özgürlükleri aleyhine kullanılması demokrasiler açısından üzerinde en çok durulmayı hak eden hususların başında geliyor.

[İsrail’in NSO isimli firmasının ürettiği bir casusluk programı var ve onu satın alan birtakım ülkelerin idareleri onu hudutları ortasında ve haricinde yaşayan muhalifleri izlemek için kullanıyorlar. Programı kendi ülkesindeki idarenin kullanılmasına tahsis ettiği ve İsrailli siyasetçiler da onu muhaliflerini izleme maksatlı kullandıkları için, NSO’nun lideri geçen hafta istifa etmek zorunda bırakıldı.]

Kelamın kısası şu: Osman Kavala’yı cezaevinde tutmak ülkemizin prestijini zedeliyor; bu yanlışlığı daha fazla uzatmamak gerek.

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.
 
Üst