İlluminati nedir: Tarihin en gizemli cemiyetlerinden biri hakkında neler biliniyor?

BordoBereli

New member
İlluminati, uzun yıllardır fazlaca sayıda komplo teorisinin merkezinde. Bu teorilere inanan birfazlaca kişi, İlluminati’nin tarihte büyük ihtilallerden suikastlara kadar biroldukca olayın ardında bulunduğunu, kesin emeli dünyayı ele geçirmek olan saklı ve fazlaca kuvvetli bir yapı olduğunu düşünüyor.

halbuki İlluminati hem 245 yıl evvel kurulmuş birebir vakitte komplo teorilerinin merkezindeki bu hayali topluluğa verilen isim.

Pekala ancak İlluminati gerçekte nasıl bir oluşumdu? Dünyayı denetim ediyorlar mıydı? Tarihin bu en cazibeli ve gizemli topluluklarından biri hakkında bilinenleri 12 unsurda bir ortaya getirdik.

1. Orjinal İlluminati neydi?

İlluminati Tertibi yahut İlluminati, bugün Almanya’nın bir modülü olan Bavyera’da hukuk profesörü Adam Weishaupt tarafınca kurulan saklı bir topluluktu.

1776-1785 yılları içinde faaliyet gösterdi. Başlangıçta üyeleri kendilerini “mükemmeliyetçi” olarak tanımlıyordu.

Küme, Aydınlanma Periyodu prensiplerinden ilham alıyordu.

Weishaupt, aklın ve eğitimin öne çıkarılmasını savunuyor ve hurafeler ve dinin etkisinin toplum üzerinden kaldırılmasını istiyordu.

Weishaupt, Avrupa’daki devletlerin idare biçimini değiştirmeye, dinin devlet üstündeki tesirini ortadan kaldırmaya ve insanlara yeni bir “aydınlanma” kaynağı sağlamaya çalışıyordu.

Bavyera’daki İlluminati’nin birinci toplantısının 1 Mayıs 1776’da Ingolstadt yakınlarındaki bir ormanda yapıldığı düşünülüyor. Bu görüşmede bir ortaya gelen beş kişi, kurulan zımnî tertibin kurallarını belirledi.

Vakit içerisinde, kümenin amaçları de siyasi kararları etkileme ve monarşi ile Kilise üzere kurumları zayıflatmaya yöneldi.

İlluminati’nin birtakım üyeleri, cemiyete yeni isimler katmak için Masonlara katıldı.

İsmini Antik Roma’da bilgelik tanrıçası Minerva’dan alan kuş, bu cemiyetin de sembolü oldu.


2. İlluminati’nin Masonlarla ilgisi nasıldı?

Masonlar, aslında temeli Orta Çağ’ın taş ustaları ve katedral inşaatçılarının loncalarına dayanan bir kardeşlik cemiyeti.

Ortalarında ABD’nin de olduğu kimi ülkelerde, Masonlar konusunda ezelden beri muhakkak bir paranoya var. Hatta ABD’de 1828’de, Mason Karşıları Parti olarak da bilinen bir siyasi hareket bile ortaya çıktı.

İlluminati’nin birinci periyotlarında hayli sayıda Masonu da üye aldığından, bu iki küme çoğunlukla birbirlerine karıştırıldı.

3. İlluminati’ye nasıl üye olunuyordu?

İlluminati’ye birinin kabul edilmesi için öbür tüm üyelerin istek göstermesi gerekiyordu.

Üyeliğin öteki koşulları varlıklı ve âlâ bir prestije sahip olmak olarak sıralanıyordu.

Ayrıyeten, İlluminati üyelerinin içinde hiyerarşik bir sistem vardı.

Birinci girişte “çaylak” unvanı veriliyordu. Bu etabın akabinde “çırak” ve çabucak sonrasında da “aydınlanmış” çırak olarak birinci basamak tamamlanıyordu.

Fakat sonrasındasında bu yapı daha karmaşık bir hale getirildi ve üyelik sürecinin tamamlanması 13 basamağa çıkartıldı.


4. İlluminati’ye üyelik için ne cins ritüeller yapılıyordu?

Bu yapının birfazlaca ritüele sahip olduğu bilinse de bunların tamamı hala gün yüzüne çıkmış değil.

Bilinenlerden birisi üyelerinin, gerçek kimliklerini saklamak için takma isimler kullanımı.

Ortadan geçen vakit içerisinde bulunan kimi dokümanlar, bu yapının da işleyişine ışık tuttu.

Çaylakların üst düzeylere çıkabilmesi için şu adımları atması gerekiyordu:

  • Sahip oldukları tüm kitaplar hakkında bir rapor hazırlamak,
  • Zaaflarının listesini yapmak,
  • Düşmanlarının isimlerini vermek.
Çaylaklar, üyeliğe kabul öncesinde şahsi çıkarlarını toplumun güzelliğine feda edeceklerine kelam veriyordu.

5. Her şeyi goren göz nedir?

Üçgen ortasında bir göze benzeyen bir sembol olan “Her Şeyi goren Göz”, dünyanın biroldukca yerinde kiliselerde, Mason binalarında ve ABD dolarının üzerinde yer alır.

Bu sembol her ne kadar Masonluk ile ilgili görülse de, birden fazla vakit dünyayı denetim ve gözetleme sembolü olarak İlluminati ile de ilişkilendiriliyor.


Bu sembol, aslında Hristiyanlık’ta da var. “Her Şeyi bakılırsan Göz” Rab’ın gözünü insanlığın üzerinde tutmasını temsil etmek için kullanılıyor. Bu niçinle de sembole “Tanrı’nın Gözü” de denebiliyor.

Lakin bu sembol 18’inci yüzyılla birlikte farklı formlarda de kullanılmaya başlandı. Örneğin, 1789 Fransız İhtilali’nin akabinde Kurucu Meclis’te kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin Jean-Jacques-François Le Barbier tarafınca yapılan görsel tasvirinde de bu sembol yer alıyor.

Bildirinin tasvirinde kullanılan bu sembol, yeni demokratikleşmiş bir ulusun gelişmenini takip eden hami bir aklı temsil ediyor.

Bu sembolle, İlluminati içinde resmi bir irtibat bulunmuyor. Bu ilişkilendirmenin, İlluminati’nin, bunu Allah’ı temsil eden bir sembol olarak kullanan Masonlara benzetilmesi ve hatta kimi durumlarda bu iki cemiyetin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

6. İlluminati dünyayı ele geçirdi mi?

Bugün dünyanın İlluminati tarafınca denetim edildiğine inanan beşerler var. Bu bireyler, İlluminati’nin fazlaca fakat fazlaca bilinmeyen bir cemiyet olduğunu ve sadece az kişi tarafınca bilindiğini düşünüyor.

İlluminati’nin biroldukça üyesinin Mason cemiyetiyle de ilgisi olduğundan bu yapının ne kadar başarılı olduğunu anlamak güç.

Biroldukca tarihçi, aslında bu cemiyetin faaliyet gösterdiği periyotlarda de fazlaca da fazla tesirli olmadığını düşünüyor.

7. Ünlü İlluminati üyeleri var mıydı?

1782’ye gelindiğinde cemiyet, yaklaşık 600 üyeye ulaşmıştı.

Bu üyeler içinde eski bir Mason olan Alman Kraliyet Ailesi’nden Baron Adolph von Knigge üzere isimler de vardı.

Von Knigge, cemiyetin örgütlenme yapısının ve genişlemesinin şekillenmesine yardımcı olmuştu.

Birinci periyotlarında cemiyetin üyelerini sadece Weishaupt’ın öğrencileri oluşturuyordu.

Fakat vakit içerisinde tabipler, avukatlar ve periyodun aydınları da bu cemiyete katıldı.

1784 yılında ise cemiyetin üye sayısı 2 ile 3 bin aralığında veriliyor.

Kimi kaynaklar ünlü müellif Johann Wolfgang von Goethe’nin de bu oluşumu katıldığını söylese de bu argüman çabucak hemen kanıtlanmış değil.

8. İlluminati niye ortadan kayboldu?

Bavyera Dükü Karl Theodor, 1784’te daha evvel kanunla kuruluşuna müsaade verilmemiş tüm toplulukları yasakladı ve sonraki yıl da İlluminati’yi açıkça yasaklayan ikinci bir karar çıkardı.

İlluminati üyesi olduğundan şüphelenilen şahıslar tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında şüphelilerde ateizm ve intihar üzere fikirleri savunan ve kürtaj yapma sürecinin bilgilerinın yer aldığı o devir kabahat niteliği taşıyan birtakım dokümanlara ulaşıldı.

Elde edilen bu evraklar, kümenin tıpkı zamandavlet tıpkı vakitte Kilise için bir tehdit olduğu inancını pekiştirdi.

bu vakitten daha sonra İlluminati Sistemi de ortadan kalktı. Lakin kimileri varlığını hala sürdürdüğüne inanıyor.

Johann Adam Weishaupt (1748-1830)

9. Adam Weishaupt’a ne oldu?

Adam Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi’ndeki bakılırsavinden alındı.

Bavyera’dan sürgün edildikten daha sonra hayatının geri kalanını Thüringen-Gotha’da geçirdi ve 1830’da öldü.

10. İlluminati efsanesi niye varlığını sürdürüyor?

İllüminati, bir cemiyet olarak dağıtılmasının çabucak akabinde hakkında bir dizi komplo teorisi yayılmaya başladı.

Fransız yayıncı ve Cizvit din adamı Abbé Augustin Barruel, 1797’de İlluminati Nizamı üzere bilinmeyen toplulukların Fransız İhtilali’ne öncülük ettiğini öne sürdü.

Bundan bir yıl daha sonra ABD’nin birinci Lideri George Washington’ın yazdığı bir mektupta İlluminati tehdidinin savuşturulduğu tarafındaki tabirleri, bu cemiyetin gizlice varlığını sürdürdüğünün işareti olarak yorumlandı.

sonrasındasında bu cemiyeti kınayan kitaplar ve dini vaazlar ortaya çıktı. ABD’nin üçüncü lideri Thomas Jefferson, haksız yere bu cemiyete üye olmakla suçlandı.

11. Beşerler bugün niye hala İlluminati’ye inanıyor?

Dünya üzerinde hakimiyet kuran bir örgüt olarak İlluminati fikri, hiç bir vakit geçerliliğini yitirmedi ve bugün bile hala tanınan kültürde kendini gösteriyor.

1963 yılında “Principia Discordia” başlığıyla, “Discordianism” ismi altında alternatif bir inanç sistemini oluşturmayı hedefleyen bir metin yayımlandı. Anarşizm ve sivil itaatsizlik daveti yapan bu kümenin destekçileri içinde müellif Robert Anton Wilson da vardı.

Discordianismin kimi destekçileri, birtakım mecmualara gönderdikleri ve içeriğindeki savların doğruluk niteliği taşımadığı mektuplarda John F. Kennedy suikastı üzere olayların İlluminati’nin işi olduğunu öne sürdü.

Wilson çabucak sonrasında Robert Shea ile birlikte kült haline gelen ve Dan Brown’ın Şeytanlar ve Melekler kitabı üzere yeni bir komplo kurgu cinsine ilham veren “The Illuminatus! Trilogy” isimli bir kitap yayınladı.

vakit içinde İlluminati ile Satanizm ve öbür birtakım diğer yapılanmalar içinde da bağlantılar kurulmaya çalışıldı.

12. Yeni Dünya Nizamı nedir ve İlluminati ile nasıl ilişkilidir?

Yeni Dünya Sistemi ismi verilen komplo teorisi, dünyanın bir küme seçkin tarafınca yönetildiğine inanıyor ve meydana gelen birfazlaca olayın bu kümenin bir planı olduğunu düşünüyor.

Çok sayıda ABD liderine ek olarak, Beyoncé ve Jay-Z üzere biroldukca ünlünün de bu kümenin üyesi olduğu öne sürülüyor. Bu isimlerin ikisi de haklarındaki savları yalanlıyor.

  • Masonların bilinmeyen tarihi
  • Cecil Hotel ve Netflix belgeseliyle gündeme gelen sırlar: Elisa Lam nasıl kayboldu?
  • Yoga ve komplo teorileri içinde nasıl bir alaka var?
  • Mızraklı ‘QAnon Şamanı’, Trump aleyhinde söz vermek istiyor: ‘Bize ihanet etti’
  • QAnon: Trump’ın kurtarıcı olduğuna inananlar Biden’ın başkanlığının şokunda
  • Birdwatch: Twitter’ın gerçek dışı ve aldatıcı içerikle uğraş hedefiyle başlatmış olduğu pilot uygulama
 
Üst