İstanbul Tabip Odası’nda grev: Yarın polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz

BordoBereli

Genel Mod
Global Mod
İstanbul Tabip Odası Lideri Pınar Saip, hekimlerin yarın yapacağı grevle ilgili “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil hamile ve acil hastalar ve yatan hastalar haricinde polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi.


Sıhhat çalışanları, özlük haklarının uygunlaştırılması ve fiyatsız sıhhat hizmeti için greve gidiyor. Daha evvel 15 Aralık’ta iş bırakan sağlıkçılar, 8 Şubat’ta (yarın) Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) davetiyle yurt genelinde bir defa daha greve gidiyor.

“Biz aslında düşük fiyatlar alıyoruz ve geçinemiyoruz”

Hususla ilgili FOX TV’de açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Lideri Prof. Pınar Saip, grevin sebebine ait olarak şunları söylemiş oldu:


“İstifalar ve göçlerin epeyce artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde işverenlerin ciro baskıları, iş yeri doktorlarının iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek fiyatları yapmak zorunda kalmaları, biz aslında düşük fiyatlar alıyoruz ve geçinemiyoruz. Bütün bunların sonunda aralık ayında bir uygunlaştırma yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sıhhat Bakanı ve Cumhurbaşkanı epey rencide edici bir biçimde söylemişti Yasa teklifi bütün partilerin takviyesiyle çıktı ancak geri çekildi ve tekrar da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söylemiş olduk. Doktorların bir kısmını ilgilendiriyordu, başka sıhhat çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi.”


Yarın için hastaları uyaran Saip, “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil hamile ve acil hastalar ve yatan hastalar haricinde polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi.


TTB’den açıklama


“Hakkımız Olanı Alana Kadar Uğraşa Devam” sloganı ile yapılacak greve ait TTB’den yapılan açıklamada “Yapacağımız G(ö)REV aktifliği emeğimize, geleceğimize, halkın sıhhat hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir ihtar G(ö)REV’idir. Bu hareketin haklılığı, yasallığı hiç bir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır” denilirken sıhhat hizmetleri konusundaki uygulamalar şu hususlarla sıralandı:


1) COVID-19 yahut COVID-19 kuşkusu ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; başka hastalarımıza nöbet sisteminde sıhhat hizmeti verilecektir.


2) Sıhhat hizmeti sunulan tüm ünitelerde, acil teşhis ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler hareket müddetince gerektiğinde bakılırsavli doktorlarca destek edilecektir.


3) Acil hizmetin verilebilmesi için sıhhat kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi emeliyle (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler niçiniyle trafik akışında zahmete yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma üzere durumlara müsaade verilmemeli) tedbirler alınmalıdır. Bu konuda sıhhat çalışanlarının ve hastaların güvenliği evvela kurum idarecilerindedir.


4) Ağır bakım hastalarının -eylem niçiniyle- tedavilerinde hiç bir aksamaya yol açılmaması için her zamanki hassaslıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.


5) Acil ve riskli hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sıhhat hizmeti sunulmaya devam edilecektir.


6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi sürecinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sıhhat çalışanı, mesai dışı müddetlerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu üzere servislerde hazır bulunacaktır.


7) Bütün sıhhat çalışanları hareket boyunca hasta ve yakınlarına aksiyonun hedefini açıklamalı, acil ve yatan
hastalarımızın acı ve kahırlarına hürmet eden bir biçimle aksiyon sürdürülmelidir.


8) Bu konular çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her ünitedeki temsilcileri tarafınca da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için gayret sarf edilecektir.
 
Üst