Mühür bilgi tabanı araştırmacılara açıldı

JoKeR

Active member
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın bir projesi olan Mühür Veritabanı’nda kurumun koleksiyonlarındaki yazma ve matbu yapıtlarda yer alan mühürlerin görsel ve ayrıntılı dataları toplanarak araştırmacıların kullanmasına sunuldu.

Yakın vakitte hayata geçirilen Mühür Veritabanı’nda, kurum koleksiyonlarındaki yazma ve matbu yapıtlarda yer alan, net manzarasına ulaşabilen bütün mühürlerin datalarının toplanması, manzara ve detaylı değerlendirmeleriyle bir arada araştırmacılara istifadesine sunulması hedefleniyor.

Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın nmührü


BİLGİ TABANINDA YER ALAN MÜHÜRLER

Data tabanında yer alan mühürler mühür metni, mührün sahibi, mühür sahibi vefat tarihi, bulunduğu meslek/mevki, şahsın telif ettiği eserler, mühür metninin lisanı, mühürde geçen tarih bilgisi (hicri ve miladi), yer, mührün çeşidi, hakkâk, mührün formu, alfabe çeşidi, yazım hali, yazı çeşidi, fizikî yapısı, tezyini ögeler ve mührün geçtiği nüshada yer aldığı duruma göre gerekli açıklamalar kategorilerinde incelenmektedir.

Mühür bilgi tabanında padişah, sadrazam, valide sultan, hanım sultan, şeyhülislam ve devlet adamları üzere çeşitli rütbelerden şahısların yanı sıra matbaa, kütüphane, kurum, vakıf, temellük ve şahıs mühürleri de yer alıyor.

Altıgen, badem, çiçek, damla, dikdörtgen, kalkan, kalp, kare, oval, sekizgen, şemse, sikke, yaprak, yedigen ve yuvarlak üzere çeşitli formlardaki mühürlerde kûfî, kesinlikle, nesih, sülüs, ta‘lîk ve tevkî‘ yazı tipleri kullanıldığı görülüyor.

Sultan III. Ahmed’e ilişkin mühür


Kelam konusu platformda ayrıyeten mühürlerle ilgili bilgilerin tahlillerini ve hususla ilgili uzmanlarca hazırlanmış araştırma yazıları da bulunuyor. Sitede ayrıyeten mühür okuma pratiğini geliştirmek isteyenler için hazırlanan uygulama yardımıyla kendilerini test etme imkânı da sunuluyor.

Halihazırda 802 mühür içeren ve kataloglama çalışmaları devam eden data tabanının tüm araştırmacıların kullanmasına açık olup bir üyelik gerektirmediği belirtiliyor. Her bir mührün ayrıntı sayfasında alıntılandığı nüshanın detaylı kataloğuna erişilebiliyor, mühür ayrıntı ayrıntıları mührün manzaralarıyla birlikte yazdırılabiliyor ve indirilebiliyor. Mühür data tabanına https://muhur.yek.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.
 
Üst