Muharrirler portresinde bu hafta: Ahmet Mithat Efendi

AirdropAvcisi

New member
Ahmet Mithat Efendi 1844’te İstanbul’da doğdu. 28 Aralık 1912’de İstanbul’da hayatını yitirdi. İstanbul Mısır Çarşısı esnafından Hacı Sülayman Ağa’nın oğlu. Babasını küçük yaşta kaybetti.

1854’te Vidin’de bulunan ağabeyi Hafız Ali Ağa’nın yanına gönderildi. Eğitimine burada başladı. 1857’de ailesi ile birlikte İstanbul’a döndü.

Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanına çırak verildi. Ağabeyinin yanında çalıştığı Mithad Paşa’nın yanına girdi. Mithad Paşa 1861’da Niş Valiliği’ne atanınca ağabeyi ile birlikte Niş’e gitti.

Mithat Fendi Rüşdiyeyi orada bitirdi. Rusçuk’da Tuna Vilayeti Kalemi’ne memur olarak girdi. Çalışkanlığı ile Mithad Paşa’nın gözüne girdi.

Paşa ona kendi ismini verdi. Bu ortada özel dersler alarak Fransızca’sını ilerletti. 1866’da tercüman olarak gittiği Sofya’da evlendi. Tuna Gazetesi’nin başyazarı oldu.

KİTAPLAR YAZDI

1869’da Mithad Paşa ile bir arada Bağdat’a gitti. Vilayet matbaası ve resmi vilayet gazetesi Zevra’nın müdürlüğünü yaptı. Birinci kitabı olan Hece-i evvelden isimli ders kitabını burada yazdı.

1871’da ağabeyi ölünce İstanbul’a döndü. Tahtakale’deki konutunun altına küçük bir matbaa kurarak kendi kitaplarını basmaya başladı. Bir yandan da Basiret gazetesine yazılar yazdı.


NAMIK KEMAL İLE TANIŞIKLIĞI

1872’da Namık Kemal ile tanıştı. Bölüm ve Bedir isimli iki gazete çıkardı. Bu gazeteler kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar mecmualarını yayınladı.

Bu mecmualarda çıkan yazılar niçiniyle Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik üzere yazarlarla bir arada Rodos’a sürgüne gönderildi. 3 yıl kaldığı Rodos’ta Medrese-i Süleymaniye isimli bir okul açıp ders verdi. 5. Murat’ın affıyla 1876’da İstanbul’a döndü.

GAZETE KURDU, YAZILAR YAZDI

1876′da İttihat Gazetesi’ni yayınlamaya başladı. Muhalif tavrını yumuşatarak 2. Abdülhamit’e yakınlaştı. Devletin resmi gazetesi Takvim-i Hadiseyi ve devletin basımevi olan Matbaa-i Amire’nin müdürlüğüne atandı.

Mithad Paşa davasında paşanın aleyhine tanıklık yaptı. 1878’de Osmanlı Sarayı’nın dayanağıyla Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurdu.

1888’de İsveç’te toplanan Müsteşrikler Kongresi’ne katıldı. 1895’te Meclis-i Umur-ı Sıhhiye ikinci reisi oldu. Tıpkı yıl Sabah gazetesinde yayınlanan “Dekadanlar” başlıklı yazısıyla Servet-i Fünun‘u eleştirdi.

Ünlü kitabı ise Felatun Beyefendi İle Rakım Efendi yapıtıdır.


AHMET MİTHAT ÖLDÜ…

Sanat ve edebiyat etraflarının yansısını çekti. Müellifliği bırakmak zorunda kaldı. Vefatına kadar Darülfünun’da dünya tarihi ve dinlert arihi dersleri verdi, hayır kurumlarında çalıştı.

Ünlü muharrir, 28 Aralık 1912’de hayatını kaybetti.
 
Üst