Yeni bir fikir yeni bir Teklif

JoKeR

Active member
Yaklaşık bir yıldır kanısı devam eden Teklif mecmuası, “İnsan, beşere lakin teklif eder” mottosuyla yayın ömrüne başladı. Birinci sayısında Mükellefiyet konusunu ele alan mecmua, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun öncülüğünde 2 aylık fikir mecmuası olarak Ketebe Yayınları çatısı altında okuyucuyla buluştu. Yayın Takımında, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in yer aldığı mecmua, ‘Türk entelektüelleri dünyaya ne söylüyor?’ sorusunun karşılığını arayacak.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu


Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teklif mecmuasının ortasında yaşadığımız insanlık durumunu, sonuçları açısından değil niçinleri bakımından tespit ederek, tahlil teklifleri sunma tasası güden entelektüel bir teşebbüs olduğunu söylemiş oldu. Fazlıoğlu, “Bunu da yeni cümlelerle yapabileceğimize inanıyoruz zira cümle, cemil olanın tabanıdır. Cümle kurmak ve paylaşmak dinamik ve yolda olan bir etkinliktir; bunun da tabir aracı mecmuadır. İşte bu niçinlerle yere ait cümleler kurmak, bu cümleleri teklife dönüştürmek, ardından bu teklifi de birlikte yürüyerek temsil etmek yani bir kıssaya dönüştürmek için Teklif mecmuasını çıkarmaya karar verdik” diyerek yola çıkış emelini anlattı.

Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil


AKADEMİK YAYIN KALIPLARININ DIŞINA DAVET

Gelenekten ilham alan, lakin tartışmalarını bugüne mahsus meseleleri dikkate alarak yürüten teşebbüslere yer teşkil etmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çitil ise mecmuanın seyahatini şu tabirlerle anlattı: “Günümüzde özelde İslam dünyası genelde de tüm insanlık önemli krizlerle karşı karşıya. Hayat her bakımdan üstümüze üstümüze geliyor. Lâkin ülkemizde hem akademide tıpkı vakitte akademi haricinde önemli bir hayatiyet göze çarpıyor. Özellikle gençler daima bir arayış arasındaler. Teklif mecmuası akademinin özgün fikirleriyle ve çabalarıyla öne çıkan, kendilerine nakledilenle yetinmeyip kişiselyetli bir halde fikriyata katkı sağlamayı hedefleyen isimleri, akademik yayın kalıplarının cenderesinin haricinde metinler kaleme almaya davet ediyor.”

Dursun Çiçek


GÖRSEL OLAN DA NİYETE DAHİL

“İnsan teklifle tamamlanır” diyen Dursun Çiçek de emanetin taşıyıcısı olduğunun şuuruyla yaklaşıyor bu teşebbüse. “İçinde yaşadığınız çağda Aydınlanma kıymetlerinin kozmik olmadığı artık aşikâr. Aydınlanma’nın yeşerttiği umutların bir simülasyon olduğu artık daha açık. Tam da burada biz ortasında bulunduğumuz vakte ve yere konuşabilmenin teklife dahil olduğunun farkındayız. Bunun için de Teklif’imizi bir dergiyle somutlaştırmaya karar verdik.” Görsel olanın da kanıya dahil olduğunu söyleyen Çiçek, Teklif mecmuasında farklı bir mizanpaz/tasarım denediklerini söz etti.

Prof. Dr. Ömer Türker


İSLAM NİYET GELENEĞİNDEN HAREKETLE

Mecmuada yaşadığımız devrin sıkıntılarını İslam niyet geleneğinden hareketle ele almak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Ömer Türker, “Bizler ilgilendiğimiz bahislerle yalnızca tarihçi olarak ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz sıkıntılar, hem de ortasında bulunduğumuz vakit diliminde karşı karşıya kaldığımız ferdi ve toplumsal problemleri düşünmenin de tabanı bizim için. İbn Sînâ, Gazzâlî ve Fahreddin er-Râzî ve İbnü’l-Arabî üzere düşünürler bizim için kendisiyle birlikte meselelerimizi düşündüğümüz yaşayan kişiselyetler. İslam geleneğinden hareket etmenin özgünleştirici ve özgürleştirici yanını görmek ve göstermek istiyoruz” diyerek geleneğimizi ihmal etmeden her şeyi yeni baştan düşünmenin ipuçlarını ortaya koydu.
 
Üst