Yeni Şafak müellifi: Türkiye’deki İslam hakkındaki entelektüel cehalet, dünyanın hiç bir ülkesinde yok

BordoBereli

Genel Mod
Global Mod
Yeni Şafak muharriri Yusuf Kaplan, Türkiye’deki gençlerin “Hedonist, kariyerist ve nihilist” olduğunu ailelerin ve İslami çevrelerin çocukların varoluşsal sorularına karşılık vermediğini belirterek “Türkiye’deki İslam hakkındaki entelektüel cehalet, dünyanın hiç bir ülkesinde yok” dedi.

Türkiye’nin en büyük kaynağının genç nüfusu olduğunu yazan Kaplan “Türkiye’nin en büyük zaafı, bu genç nüfusu su üzere harcanması; ülkesine, insanına ve inançlarına yabancılaştırıcı hatta düşman edici iç ve dış yıkıcı tanınan kültür akımlarının, gençlik hareketlerinin kölesi hâline gelmesini yalnızca seyretmesi; hiç bir esaslı, kalıcı, uzun soluklu bir çıkış yolu geliştirememesi!” dedi.

Gençliğin ülkenin geleceği demek olduğunu ve Türkiye’nin süratle en büyük gücü ve gücü olan gençliği kaybettiğini söz eden Kaplan, “Su üzere harcıyor… Türkiye’deki gençliğin üç temel özelliği var: Hedonist, kariyerist ve nihilist. Diğer bir sözle, sürat, haz ve ayartının peşinde koşturan, felsefî, zihnî soruları karşılıksız kaldığı için de yok oluşa sürüklenen, tezsiz, ülküsüz, inancını yitirmiş ‘genç canlı cenazeler’” diye yazdı.

Gençlerin Türkiye’yi terk ederek Batı’ya yerleşme hayalini kurduğunu ve bunun hesabını yaptığını söz eden Kaplan, durumu ürpertici olarak niteleyerek “Gençleri suçlamıyorum. Ne münasebet! Bilakis gençleri bu hâle getiren aileleri ve idareleri suçluyorum. Bir ülkenin en kuvvetli kaynağı demek olan gençliği, gençlik ruhu bir asırda kurutuldu, yok edildi” dedi.

Kaplan şu biçimde devam etti:

Gençliğin hem savrulmasına tıpkı vakitte ülkesine, inançlarına yabancılaşmasına yol açan bir öteki sosyokültürel olgu da, İslâm ismine konuşan şahısların genç jenerasyonların çağla ilgili, çağın felsefî problemleriyle ilgili sordukları temelli sorulara karşılık ver(e)memesi.

Aileler de, İslâmî çevreler de, çocukların haklı olarak sordukları, varoluşsal sorulara yanıt veremeyince, genç nesiller, nihilizmin iki veçhesini temsilci eden iki zıt kutba savruluyorlar: Birincisi, medyatik ve hedonistik narkoz. Hayata karşı duyarsızlaşma yani. İkincisi de felsefî, varoluşsal sorgulamalar.

Burada gençleri suçlamak ucuzculuktur. Topu taca atmaktır.

Gençlerin, onları suçlamak yerine onlara ‘yol gösterecek’ ‘yol fenerleri’ne gereksinimi var.

Gençliğin karşı karşıya kaldığı bu iki çeşit nihilizm açmazından kurtulmalarını sağlayacak en değerli kaynak İslam’dır lakin İslamî bölümler bile İslam’ın vakit içinder üstü ve çağlar ötesi kucaklayıcılığının ve kuşatıcılığının farkında değiller, ne yazık ki.

Türkiye’deki İslam hakkındaki entelektüel cehalet, dünyanın hiç bir ülkesinde yok.

Bu entelektüel cehalet yeteri kadar onur kırıcı değilmiş üzere, bir de İslam’a karşı inanılmaz bir ön yargı ve akın dalgası yayılıyor her yerde, her mecrada bütün hızıyla!”

Yazının tamamını okumak için
 
Üst