Yeni spor yasası teklifinin 13 hususu kabul edildi

Gattuso

New member
TBMM Genel Konseyinde, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde kimi hususlar üzerinde muhalefet milletvekillerinin de imzasını taşıyan ortak önergelerle değişikliğe gidildi.

AA’nın haberine nazaran; “spor kulüplerinin kuruluş ve hukukî kişiliğinin kazanılması”, “spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi”, “mali hükümler”, “kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan dayanakların hedefi haricinde kullanılması halinde verilecek cezalar” ile ilgili kararlar gizli kalmak kaydıyla, teklifte yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife nazaran tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek lakin teklifin spor faaliyetlerine iştiraki düzenleyen kararları hariç başka kararlar bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Bakanlık tarafınca tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ait düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Nefret ve ayrımcılık hatalarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı paydaşlığı ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari öteki şura üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili şura sonucunın mutlaklaştığı tarihte tabiatıyla sona erecek.

Spor kulübü üyelik kaidelerinin belirlenmesinin genel kararlar ile spor kulübü tüzüklerine bırakılması gayesiyle, “Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka ters biçimde sınırlayacak kararlara yer verilmeyeceğine” ait düzenleme de teklif metninden çıkarıldı.

Birleşme ve mal varlığının periyodu süreçleri, spor federasyonu tarafınca belirlenen dönemin bitmiş olduği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni dönem başlangıcına kadar yapılabilecek.

Üst kuruluşların kuruluş maksatları içinde yer alan, kaynak ve güçlerini birleştirmeye, yardımlaşmaya, ortaklaşa spor merkezi saha ve tesisleri kurmaya ve kullanmaya ait düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hatalar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti yahut kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama kabahatlerinden dolayı haklarında kovuşturma yürütülen bireylerin misyondan uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak. Bu suretle tamamlanamaması durumunda ise valilik tarafınca bakılırsavlendirilecek komite tarafınca seçimli olağanüstü genel heyet yapılarak tamamlanacak.

Kontrol sırasında vazifeliler tarafınca istenecek her türlü bilgi, doküman ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafınca verilmesi mecburiliği devam ederken, “kulübün kullanmasındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi” zaruriliği teklif metninden çıkarıldı.

Görüşmelerden

Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında kelam alan ÂLÂ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kanun teklifinin, spor kulüplerinin mali problemlerinden kaynaklanan sorunlarının giderilmesini, tüzel ve finansal durumlarının netleştirilmesini amaçladığını söylemiş oldu.

Bunun yanında spor kulüplerinin denetimsiz borçlanmasına ve idare şeffaflığının sağlanmasına yönelik kararların de teklifte bulunduğunu söz eden Ataş, “Sporun ve sportmenlerin desteklenmesi gayesini taşıyan unsurları olumlu bulmakla birlikte, evvelce özerk olan kurumların bu özerkliğine son veren düzenlemeleri ise yanlışlı bulmaktayız. Biz ÂLÂ Parti olarak, kurumların mevcut özerkliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi, asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama uğraşındadır.” dedi.

Türk sporunun geldiği noktanın üzücü olduğunu savunan Ataş, Türkiye’nin futbol başta olmak üzere şimdi tüm spor branşlarında Avrupa’nın epeyce gerisinde bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye’nin, memleketler arası karşılaşmaların birçoklarına katılamadığını, katıldıklarında ise başarılı olamadığını söyleyen Ataş, “Bugün kulüplerimizin çabucak hepsi borç batağındadır. Bilhassa AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felaket yüzünden, kulüplerimiz hayli güç vakit içinder yaşamakta, rakiplerinin ekonomik manada gerisinde kalmaktadır. Kulüplerin gelirleri Türk lirasıyken, masraflarının büyük kısmı dövizdir.” diye konuştu.

‘Kaynak koymadan Türkiye’de spor gelişmez’

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, senelerca basketbol oynadığını, amatör spor kulüplerinde uzun mühlet yöneticilik yaptığını belirtti.

Türkiye’de kulüplerin yüzde 80’ini futbol kulüplerinin oluşturduğunu, öteki branşların, altyapıların, amatör spor kulüplerinin yok sayıldığını ileri süren Paylan, şöyleki konuştu:

“Bu yasanın gündeminde büyük kulüpleri kurtarmak var. Mali bir darboğaza girdiler. Zira bu kulüpler Ahmet’i, Mehmet’i oynatmadılar; Hans’a, George’a yüz milyonlarca dolar aktardılar. Siz de izlediniz. halbuki, bu yüz milyonlarca dolar kaynak altyapılara akmalıydı. Spor deyince aklınıza yalnızca futbol geliyor. Bunun basketbolu var, voleybolu var, yüzmesi var, hentbolu var, atletizmi var, var da var lakin bu spor kulüplerine bir kaynak transferi var mı? Maalesef yok. Altyapı spor kulüplerini desteklemeden bir ülkede spor gelişir mi? Nüfusumuzun kimi sayılara göre yüzde 2’si, kimi sayılara nazaran yüzde 4’ü spor yapıyor. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 50, yüzde 60’lara varıyor. Spor bir kültürdür, bu kültür de anaokulundan itibaren alınır. Bu açıdan baktığımızda yanlış bir yoldayız, yanlış bir politikayı temel alıyoruz. Bunlarla ilgili bu maddede bir yapısal önlem gördünüz mü? Ben görmedim. Yalnızca vizyon yetmez, kaynak koymadan Türkiye’de spor gelişmez.”

CHP Mersin Milletvekili Ali Becerikli Başarır da Türkiye’de 2. Lig’de, 3. Lig’de bulunan biroldukca grubun idman yapacak alanının olmadığını, statların yerini AVM’lerin aldığını tez etti.

Türkiye’de AVM’lerin sayısının statlardan ve altyapı tesislerinden çok olduğunu tabir eden Başarır, “Futbolu medya işverenlerine değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, futbolu, basketbolu, voleybolu bilen ulusal atletlere bırakın. Türkiye’de altyapıyı, tesisleşmeyi yapmadığınız sürece hiç bir yere gelemeyiz. Ardalar, Abdülkerimler, Keremler, gencecik çocuklar bana umut veriyor fakat bu çocukları yetiştireceksek tesisleşmek zorundayız.” dedi.

MHP’li Sancaklı’dan espri hatırlatması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise daha evvel TBMM Genel Şurasında çıkan bir gerginliği yatıştırmak maksadıyla yaptığı bir konuşmada kullandığı “Ben ve Alpay 20 yıldır yarım kiloluk topa o kadar baş attık ki bizi artık beğenilen görürsünüz.” kelamlarının HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç tarafınca yanlış anlaşıldığını lisana getirdi.

Kelamlarının büsbütün espri maksatlı olduğunun altını çizen Sancaklı, Sarısaç’ın “Bu kanun teklifi de bir daha bu başla oluşturulmuş bir kanun teklifi.” kelamlarına reaksiyon göstererek, şunları kaydetti:

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin 13 unsurunun kabul edilmesinin akabinde birleşime orta verdi.

Erdoğmuş, ortanın akabinde kurulun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.
 
Üst