Yeşil Sol Parti: Millet İttifakı’nın ufkunu aşan bir Türkiye inşa etmesinin yolu, demokrasi ittifakı oluşturmaktır

BordoBereli

New member
Yeşil Sol Parti, “Millet İttifakı’nın ufkunu aşan bir Türkiye inşa etmesinin yolu ise bu uğraşa katkıda bulunacak, bu uğurda çaba edecek bir demokrasi ittifakını oluşturmaktan ve bunu güçlendirerek mümkün olan en geniş sonlarına ulaştırmaktan geçiyor” görüşünü savundu.

Yeşil Sol Parti, 5. periyot dördüncü parti meclisi toplantısı sonuç bildirgesini yayımladı. Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İktidar gün geçtikçe güç kaybetmeye devam ediyor”

İktidar gün geçtikçe güç kaybetmeye devam ediyor. Taban dayanağı zayıflayan, her açıdan yönetemez hale gelen AKP-MHP bloğu gücünün gerilemesi karşısında ana ekseni sertlik ve daha hayli baskı olan yeni siyasetleri devreye sokuyor. Bu durum kararında Türkiye giderek daha da sertleşen bir politik sürece gerçek ilerliyor.

Tek adam rejimi attığı her adımda, seçimlere hakikat yaklaştıkça muhalefetin içine oynayarak karşısındaki gücü zayıflatmaya ya da en azından birlikte hareket etme iradesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. İktidarın sertlik siyasetinin iki ana aksı dikkat çekiyor. Bunlardan biri Kürt sıkıntısına yönelik güvenlikçi ve baskıcı yaklaşımına sürat vermesi ve bununla ilgili olarak HDP’yi bu siyasetin merkezine oturtarak kriminalize etmek istemesi; oburu de toplumsal sembol haline gelmiş bireyler üzerinden genel seçmen kısımlarını yıldırmaya yönelik faaliyetlere sürat vermiş olması. Makul şahıslar üzerinden de olsa bir istikametiyle de bayana yönelik baskı ve şiddetin bir kesimi olan iktidarın bu sertlik siyasetlerini gerekçelendirmesinde dikkat çeken bir öbür yan da dini motiflerin öne çıkıyor olmasıdır. Seçimlerin iktidar için yeterli sonuçlara yol açmayacağı uzun bir müddetdir biroldukça etraf tarafınca söz edilmektedir. AKP-MHP bloğunun da bu durumu gördüğüne kuşku yok. Bunun karşısında başta HDP’ye yönelik açılan kapatma davası olmak üzere rejimin attığı adımlar HDP etrafında birikecek olan seçmeni ve Millet İttifakı’na oy verecekleri dağıtmayı, sandığa küstürmeyi ve karşısındaki güçlerin oy ölçüsünü oransal olarak düşürmeyi, öteki yanıyla kendisinden uzaklaşan seçmeni geri kazanmayı amaçlıyor.

Yüksek sesle lisana getirilmiyor olsa da toplumun az da olsa kimi kesitlerinde, mevcut iktidar için “nasıl olsa gidiyorlar” beklentisinin bulunduğu ve bu beklentiden oluşan rehavetin de tesirli bir demokratik muhalefetin oluşmasını zayıflattığını söylemek abartı olmayacaktır. Her ne kadar güç kaybediyor olsa da hiç bir baskı rejiminin zaten sona ermesini beklemek akla yatkın bir durum değildir. Çoklu kriz formunda tanımladığımız yönetememe hali derinleştikçe iktidarın eriyen gücü karşısında demokratik muhalefetin ülkenin geleceğini hakikat kurgulamak üzere bir bakılırsavle karşı karşıya olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır.


“AKP-MHP iktidarından kurtulmak kadar gelecekte nasıl bir Türkiye’nin inşa edileceğine de efor harcamak gerekiyor”

AKP-MHP iktidarından kurtulmak kadar gelecekte nasıl bir Türkiye’nin inşa edileceğine de uğraş harcamak gerekiyor. Bu noktada tek başına Millet İttifakı’nın siyasetlerine bel bağlayarak ilerlemenin mümkün olmadığının altını çizmek gerekir. Demokrasiden, emekten ve tabiattan yana olan her insanın Millet ittifakının ufkunu aşan bir Türkiye inşa etmesinin yolu ise bu uğraşa katkıda bulunacak, bu uğurda uğraş edecek bir demokrasi ittifakını oluşturmaktan ve bunu güçlendirerek mümkün olan en geniş sonlarına ulaştırmaktan geçiyor. Hem bugünkü baskıcı tek adam rejiminin iktidarına son vermek için toplumsal muhalefetin güçlenmesine, tıpkı vakitte gelecekte emekten, tabiattan ve halklardan yana bir demokrasinin kurulmasında kuvvetli bir demokrasi ittifakının rolü büyük olacaktır. Önümüzdeki süreçte iktidarın sertlik siyasetleri arttıkça bunun karşısında ortaya konulacak gayret ve siyasi çizgi tüm muhalefet güçleri için bir imtihan niteliğindedir.

Gerek seçimlere gidene kadar kat edilecek süreçte, gerekse seçimler daha sonrasında ortaya çıkacak durumda ülkede demokratik bir muhalefetin var olup olamayacağı, bu muhalefetin siyasal ve toplumsal iklime ne derecede tesir edip edemeyeceği bu imtihanın nasıl verildiğiyle direkt ilgili olacaktır. Bir yandan ülkenin politik atmosferi süratle gerilirken ve ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir iktisadi tablo yaşanırken, öte yandan tabiata karşı işlenen kabahatler da tüm süratiyle devam ediyor. Biroldukça ekoloji örgütünün bir müddetdir tartıştığı kömürlü termik santrallerin kapatılmasına dönük uzun vadeli, fazlaca boyutlu, ulusal seviyede yürütülecek gayretler, hayat alanlarımızı müdafaa konusundaki kararlılığın bir göstergesidir. Şimdiye kadar olduğu üzere önümüzdeki devirde de ekoloji gayretini genel demokrasi çabasının değerli bir ayağı olarak inşa etmek kaçınılmazdır.
 
Üst