Yargıtay: Satıcı, bilmese de kilometresi düşürülmüş araçtan sorumlu

Esmeralda

New member
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran bir kişi, 2020’de 21 bin 300 liraya 1993 model bir araç satın aldı.

ondan sonrasında aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrenen kişi, aracı satın aldığı şahsa durumu bildirdi. Satıcı ise kilometre düşürme sürecini kendisinin yapmadığını, sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Satın aldığı aracın 2015 kayıtlarına göre, 277 bin kilometrede olduğunu, 2019 kayıtlarına bakılırsa ise 127 bin kilometrede gözüktüğünü, bu niçinle daha yüksek bedel verip aldığı araç niçiniyle ziyana uğradığını belirten alıcı, ziyanının karşılanması için dava açtı.

Yargılamayı yapan Çarşamba 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, araçtaki ayıbın bilinmeyen ayıp kapsamında kaldığını, bunun sorumlusunun dava dışı M.Ç. olduğunu belirledi. Lokal mahkeme, bu niçinle davalı satıcının sorumluluğunun bulunmadığı nedeni öne sürülerek davayı reddetti.

sonucun nihaileşmesinin akabinde Adalet Bakanlığı, kanun faydasına bozma isteminde bulundu. Bozma isteminde, satıcının, ayıpların varlığını bilmese dahi alıcıya karşı sorumluluğunun bulunduğu açıklandı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, lokal mahkemenin kararını, sonuca tesirli olmamak üzere kanun faydasına bozdu.


KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin sonucunda, Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı hususları kapsamında, davacının daha sonraki ayıba karşı davalıdan tazminat isteyebileceği tabir edildi.

Kararda, alıcının, devraldığı eseri imkan bulur bulmaz gözden geçirebileceği ve eserde satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görmesi halinde bunu uygun bir süre ortasında satıcıya bildirmek zorunda olduğunu aktarıldı.

Alıcının, bunu yapmadığı vakit, satılan eseri mevcut haliyle kabul etmiş sayılacağı bildirilen kararda, şu tespitler yapıldı:

“Satıcı, alıcıya karşı rastgele bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu üzere, nitelik yahut niteliği etkileyen, niceliğine muhalif olan, kullanım gayesi bakımından pahasını ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran yahut değerli ölçüde azaltan maddi, türel ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.”
 
Üst